15 november 2013

Mooie opkomst en discussie bijeenkomst Omgevingsvisie

IMG_9625

Foto: Harry Gerritsen

Een grote groep betrokken mensen was afgekomen op alweer de derde bijeenkomst die PvdA statenlid Ingrid Hijman organiseerde over de Omgevingsvisie. Deze werd gehouden op biologisch melkveebedrijf Veld en Beek. Verschillende sprekers gaven tijdens de bijeenkomst hun kijk op die Omgevingsvisie. Aanwezig waren onder andere de voorzitter van LTO Dirk Siert Schoonman, GNMF directeur Volkert Vintges en Arjan Vriend, directeur van Landschapsbeheer Gelderland.

IMG_9627

Foto: Harry Gerritsen

In een levendige discussie kwamen met name het belang van landbouw en landschap voor Gelderland aan bod. 70% van de Gelderse grond is agrarisch en bedrijven hebben steeds meer verschillende buren. De toekomstvisie van LTO is dat men meer samenspel wil met de maatschappij. In de Omgevingsvisie wil men graag de ruimte krijgen om de agrarische sector door te ontwikkelen. Vroeger ging de aandacht vrijwel alleen naar arbeidsefficiency. Tegenwoordig moet een bedrijf ook rekening houden met duurzaamheid, dierenwelzijn, gezondheid, maatschappelijke- en ruimtelijke inpassing. Knap hoe boeren in een klein land als het onze op een hoogwaardige manier kunnen blijven produceren.

Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat het belangrijk is om in de Omgevingsvisie de landschappelijke kwaliteit te benadrukken. Heb het niet alleen over inpassing maar vooral ook over versterking. Liefst ook niet weer allerlei nieuwe plannen verzinnen. Zorg dat gemeenten een actief uitvoeringsprogramma op kunnen zetten bij de al ontwikkelde landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s). Ondersteun initiatieven van onderop. Het kost veel kracht om vrijwilligers te mobiliseren, zorg ervoor dat organisaties duurzaam hun werk kunnen doen.

Over de uitwerking van de Omgevingsvisie waren veel positieve geluiden te horen, op sommige gebieden werd hij echter ‘vaag’ genoemd.  Er wordt bijvoorbeeld geen definitie gegeven van ‘grondgebonden landbouw’, de aanpak aangaande de intensieve veehouderij is onduidelijk en welke ambities heeft de provincie nu precies als het gaat om landschap? We zullen dit de komende tijd verder gaan uitwerken. Wat wel heel duidelijk naar voren kwam was dat gemeenten het niet alleen kunnen. Deze onderwerpen gaan over gemeentegrenzen heen en Den Haag is te ver weg. De provincie zal verantwoordelijkheid moeten blijven nemen.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er een rondleiding gegeven door het melkveebedrijf. Toen de bedrijfsleider hoorde vanuit welke partij de bijeenkomst georganiseerd was gaf hij daar een mooie nieuwe betekenis aan: De PvdA, dat is toch de Partij voor duurzame Agrarische ontwikkeling? En zo is het maar net. Wordt vervolgd.

Anna-Lena Hedin-Penninx, Statenlid

Anna-Lena Hedin-Penninx