3 mei 2015

Josan Meijers gedeputeerde Ruimte, Water, Wonen en Cultuur

Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Vanaf 29 april 2015 is ze verantwoordelijk voor Gelderse gebiedsontwikkeling (GGO), Ruimte (ruimtelijke ordeningsbeleid, bedrijventerreinen, omgevingsvisie & omgevingsagenda), Water (inclusief Deltaprogramma), Wonen, Cultuur en Cultuur & Erfgoed. Josan was sinds 2007 Gelders Statenlid en sinds 2010 fractievoorzitter. De PvdA Gelderland is trots op de stevige portefeuille, die volop kansen biedt om onze speerpunten voor een beter Gelderland te realiseren.

Het college van Gedeputeerde Staten bestaat verder uit:

– Jan Jacob van Dijk (CDA): natuur & landbouw, economie, energietransitie, breedband en interprovinciaal overleg.
– Conny Bieze (VVD): mobiliteit, economie (logistiek), omgevingsvergunningen en handhaving.
– Jan Markink (VVD): algemeen bestuur, financiĆ«n en interbestuurlijk toezicht.
– Michiel Scheffer (D66): innovatie en arbeidsmarktbeleid, Europa en buitenlandse betrekkingen.
– Bea Schouten (CDA): Stad en regio, milieubeleid en leefbaarheid.
Het college wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje die ook Provinciale Staten voorzit.