In memoriam: Henk Bielderman (1954-2019)

Door Fokko Spoelstra op 7 augustus 2019
Begraaf mij niet in de aarde
Zet mij niet in een urn
Maar strooi mij uit in jullie harten

Zo luidt de aanhef van het rouwbericht wat hebben ontvangen. Tot ons groot verdriet is Henk Bielderman op 25 juli 2019 overleden na een ziekbed.

Henk was van 1995 tot 1999 lid van de Provinciale Staten van Gelderland namens de Partij van de Arbeid. Als Statenlid hield hij zich bezig met de commissie Landbouw, Natuur en Ontgrondingen en de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

We herinneren ons Henk als een rasechte sociaaldemocraat. Wij hebben Henk leren kennen als eigenzinnig, doortastend en bijzonder hartelijk.

Samen met zijn partner Mary Dozeman runde hij nog een tijdlang hotel Auberge Graaf Hendrik te Braamt, waar Mary optrad als voortreffelijk gastvrouw en Henk in de keuken achter de pannen was te vinden.

Nu is Henk voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart. We wensen Mary en de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra