IMEC: Kans voor Gelderland maar eerst weten waar we ons geld aan uitgeven

Door Fokko Spoelstra op 13 september 2018

De laatste dagen stonden de kranten vol van berichten over de komst van het Belgische IMEC naar Gelderland. IMEC is een onderzoeksinstituut met diverse wereldwijde vestigingen en spin-off bedrijven dat bekend staat om het ontwikkelen van technische toepassingen. Bijvoorbeeld een bril die een “echtere” VR-beleving geeft of toepassingen voor bestrijding van ziektes.

Het bedrijf heeft contact met het provinciebestuur gelegd omdat het zich hier wil vestigen in nabijheid van de Wageningen Universiteit (WUR) en Radboud Universiteit (RU). IMEC kan zo een aanvulling vormen op de daar ontwikkelde kennis en bijdragen aan de zogenaamde kennisvalorisatie.  Maar dit lijkt wel een hoge prijs te kennen: IMEC vraagt meer dan 60 miljoen euro om 75 kenniswerkers 8 jaar lang te bekostigen. In totaal gaat het om een investering van circa 160 miljoen euro waarvan 60 miljoen door de provincie.

Hoe mooi het ook klinkt dat een groot kennisinstituut zich wil vestigen in Gelderland, de PvdA heeft toch nog de nodige vragen voordat een besluit over al dan niet bijdragen kan worden genomen. “Voor ons als PvdA is het van groot belang dat de komst van IMEC aanzienlijk bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een MBO-diploma en arbeidsplaatsen in de maakindustrie oplevert. Zo’n enorme investering moet echt ten goede komen aan de economische structuur en de hele Gelderse samenleving. Alleen dan is een zo forse provinciale bijdrage verantwoord,”  aldus Fokko Spoelstra, woordvoerder regionale economie voor PvdA Gelderland.

Fractievoorzitter Peter Kerris valt hem bij: “Ik heb nog heel veel vragen. Wat komt IMEC brengen? Waarom vragen ze 60 miljoen? Wat levert het op voor de werkgelegenheid in Gelderland, of komen alle medewerkers straks uit de VS en China? We moeten echt veel meer weten. De PvdA wil een goed onderbouwd plan dat door een extern bureau wordt beoordeeld. We kunnen dat geld ook op een andere manier inzetten om de werkgelegenheid in Gelderland te versterken. Ik wil eerst een offerte zien voor ik een handtekening zet.”

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra