Hoe Gelders is het Topfonds Gelderland?

Door Fokko Spoelstra op 2 februari 2018

Om de regionale economie te stimuleren, is door de provincie Gelderland in 2013 het Topfonds Gelderland opgericht. Het Topfonds investeert niet rechtstreeks in ondernemingen, maar in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemingen. Eén van de voorwaarden hierbij is, dat de marktfondsen aannemelijk moeten maken dat zij twee keer of meer het door Topfonds Gelderland ingelegde bedrag in Gelderland investeren.

Op 27 januari jl. ontving onze fractie een persbericht van Topfonds Gelderland van 27 januari 2017 waarin bekend werd gemaakt dat Oost NL, Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel als eerste publieke investeerders in het Connected Capital & Partners Growth Fund deelnemen. Een fonds, dat zich richt op innovatieve B2B softwarebedrijven in de Benelux en Duitsland, met een verwachte fondsomvang in het komende jaar van 50 miljoen. Uit de toelichting blijkt dat er in ieder geval geïnvesteerd wordt in het Nijmeegse iWelcome B.V.

PvdA Gelderland is op zichzelf blij met Oost NL en haar inspanningen om de Gelderse economie en werkgelegenheid te versterken. De deelname in het Connected Capital & Partners Growth Fund roept echter vragen op. De PvdA vindt het belangrijk dat de investeringen van de provincie geheel ten goede komen aan Gelderse bedrijven en daarmee aan de werkgelegenheid in Gelderland. Het Connected Capital & Partners Growth Fund gaat met haar investeringen ruim over de Gelderse grenzen heen. Voor ons een reden om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Gedeputeerden. Hoe Gelders is Topfonds Gelderland nog? U leest hier alle gestelde vragen.

De geografische scope van het fonds is veel ruimer (Benelux en Duitsland) dan Gelderland en Overijssel, en dat roept bij de PvdA de volgende vragen op:

  1. De geografische scope van het fonds is volgens het persbericht Benelux en Duitsland: hoe borgt de Provincie Gelderland dat de bijdrage van de provincie Gelderland (evt getrapt via Topfonds) ook alleen in Gelderse bedrijven wordt geïnvesteerd?
  2. Hoe Gelders is Topfonds Gelderland nog?
  3. Kan een overzicht verstrekt worden voor Topfonds Gelderland met de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, de fondsen waarin wordt geïnvesteerd plus de bedrijven waarin deze fondsen weer investeren (en hun vestigingsplaatsen). Per investering: bedrag, vestigingsplaats en aantal medewerkers?
  4. Hoe stuurt de provincie Gelderland op het Gelderse gehalte van Topfonds Gelderland?
  5. Is de aandeelhoudersinstructie een voldoende waarborg dat ook daadwerkelijk in Gelderse bedrijven of bedrijven die een versterking van de Gelderse economie zijn, met de daarbij behorende werkgelegenheid wordt geïnvesteerd?

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra