30 mei 2013

Gewest Gelderland vraagt aandacht voor de kandidaat raadsleden die de Schaper leergang volgden

Het gewestelijk bestuur wil de aandacht van afdelingsbesturen en kandidaatstellingscommissies vragen voor de kandidaat gemeenteraadsleden die de Jan Schaper leergang volgen of al afgerond hebben.

De Jan Schaperleergang is een intensieve leergang, die mensen moe(s)ten volgen in Deventer of Zwolle en waar ze nodige tijd en energie in moe(s)ten steken. We vinden dat deze mensen voor de PvdA hun nek hebben uitgestoken.

De Jan Schaper leergang was en is bedoeld voor PvdA-leden die overwegen zich te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

De leergang bestaat uit twee fases.

Met het volgen van fase 1 hebben de deelnemers:

  • Een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt ( tijd / inzet / verwachtingen / mogelijkheden en      onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven
  • Kennis van de competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren
  • Inzicht of het raadslidmaatschap iets voor hen is

Met het volgen van fase 2 hebben de deelnemers:

  • Inzicht in de werking van de politiek
  • Kennen ze de middelen die raadleden ter beschikking staan en weten ze hoe je die kunt gebruiken
  • Kennen ze het belang van netwerken en weten ze hoe ze deze kunnen inzetten om signalen van ‘de      straat’ naar de politieke arena te brengen
  • Kunnen ze de Sociaal Democratische idealen vertalen naar de praktijk van de samenleving
  • Inzicht in de financiële cyclus en het belang van financiën om politieke doelen te realiseren
  • De vaardigheid om overtuigend een presentatie voor een groep mensen te houden
  • Kennis over hoe je sociale media effectief kunt gebruiken

We roepen afdelingsbesturen en kandidaatstellingscommissies op deze kandidaten tenminste uit te nodigen voor een gesprek met de kandidaatstellingscommissie. Wij doen geen uitspraak over de kwaliteit van de kandidaten, maar het zijn mensen die zich ingespannen hebben voor de partij en hun eigen ontwikkeling.

 

Het gewestelijk bestuur