Gevaren en gezondheidsrisico’s mestfabrieken

15 november 2018

De PvdA Gelderland maakt zich ernstige zorgen over de gevaren en gezondheidsrisico’s van mestfabrieken. Hoe goed mestfabrieken milieutechnisch ook worden ingericht, geen exploitant kan de garantie geven dat er geen problemen in de omgeving kunnen ontstaan. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft naar aanleiding van eerdere ongelukken met klem aangeraden om bij mestfabrieken te denken in mogelijke ongeluksscenario’s en daarop te trainen.

In Gelderland zijn ondernemers bezig met grootschalige bouwplannen voor mestfabrieken. Mestfabriek Agrogas in Varsseveld zou de 3e grootste covergister van Nederland worden. RMS in Groenlo wordt de allergrootste ooit gebouwd in de wereld. Omwonenden en omliggende bedrijven maken zich nog steeds grote zorgen over deze plannen omdat zowel bij RMS als bij Agrogas de veiligheidsrisico’s niet volledig in beeld zijn gebracht. Denk bijvoorbeeld aan gasontsnappingen of mestlekken naar de omgeving. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de medewerkers van bedrijven en de omwonenden? Als we daarnaast geluiden horen dat vergunningen niet in orde zijn en dat de omgevingsdienst die deze moet controleren onderbemand is dan is dat zeer zorgelijk.

Naast de zorgen over calamiteiten zijn omliggende bedrijven en omwonenden bezorgd over emissies tijdens de normale bedrijfsvoering van mestfabrieken. De provincie Noord-Brabant heeft al besloten om de uitstoot van stof van mestbewerkingsinstallaties fors te verminderen. Noord-Brabant heeft sinds dit jaar strengere eisen voor nieuwe en bestaande installaties om stankoverlast en gezondheidsrisico’s (omdat bacteriën en virussen zich met de stof uit mestverwerkers kunnen verspreiden) te beperken. De PvdA wil weten of de provincie Gelderland ook stappen heeft gezet op dit gebied en heeft daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. Bij risicobedrijven zoals mestfabrieken moet namelijk de veiligheid en gezondheid van de omgeving altijd voorop staan.