Gelderse familiebedrijven: sterk en verbonden

Door Fokko Spoelstra op 14 november 2017

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Gelderse economie. De provincie Gelderland moet hier meer aandacht aanbesteden. Dat is aanleiding voor de Gelderse fracties van CDA, PvdA, SP en ChristenUnie om met een initiatiefvoorstel te komen om ze een steuntje in de rug te geven.

In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan niet familiebedrijven. Familiebedrijven doen het ook op maatschappelijk vlak goed: ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.

Familiebedrijven kennen ook specifieke problemen. Vooral bedrijfsopvolging kan binnen een familie een lastig punt zijn. Familiebanden, eigendom en het bestieren van een bedrijf komen hier samen. Als de opvolging van een familiebedrijf niet goed is geregeld, komt de toekomst van het familiebedrijf in gevaar. En dat is geen uitzondering: zo’n 70% van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet.

“Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven leren van andere familiebedrijven. Op dit moment ontbreekt in Gelderland een sterk netwerk van familiebedrijven dat kennisdeling mogelijk maakt. We hebben als provincie Gelderland een sterk netwerk bij Gelderse bedrijven. Als we dat benutten en helpen versterken, dan kunnen we al veel bereiken. Dat willen we met dit initiatiefvoorstel voor elkaar krijgen,” stellen de initiatiefnemers.

Het initiatiefvoorstel wordt op 13 december behandeld in de Provinciale Statenvergadering. De volledige tekst is hier te vinden.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra