Gelderland neemt zorg over stageplekken serieus

Door Fokko Spoelstra op 27 september 2018

In de krant stonden de afgelopen maanden de nodige artikelen over een tekort aan stageplekken in de zorg. Voor de PvdA een verontrustend bericht: als er geen stageplekken zijn in de zorg, kunnen mensen niet opgeleid worden tot volwaardige verzorgers. En dat terwijl we in Gelderland een tekort hebben aan mensen die willen, en kunnen werken, in de zorg.

Voor de PvdA Statenfractie aanleiding om bij de voorjaarsnota een motie over in te dienen, namelijk
motie 18M45: Plek voor stage (Klik hier voor de motie). Met deze motie hebben we Gedeputeerde Staten verzocht om:

  • In overleg te gaan met betrokkenen in de zorg om de stand van zaken omtrent stageplekken in beeld te brengen.
  • In vervolg op de inventarisatie een plan van aanpak te ontwikkelen.
  • Provinciale Staten hierover te informeren voor de najaarsnota.

Voor behandeling van de Najaarsnota is aan Statenleden gepresenteerd waar een Quick Scan van de stageproblematiek in Gelderland toe leidt.  Er blijkt dat in Gelderland een serieus tekort is aan stageplekken.  Het is een divers en complex probleem:  ziekenhuizen zijn weer anders dan de bijvoorbeeld de thuiszorg en huisartsenzorg. Kern is veelal overeenkomstig: namelijk dat een organisatie geen stagiaires kan plaatsen vanwege een tekort aan begeleidingscapaciteit. Dit komt vaak doordat de organisatie al te maken heeft met een personeelstekort. Begrijpelijk, maar daardoor ontstaat er alleen maar een groter tekort aan stageplekken. Hierdoor wordt op termijn ook niet het tekort aan vakbekwaam personeel in de zorg opgelost.

We zien wel dat er aan alle kanten gezocht wordt naar oplossingen:  zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan taaksplitsing, of het werken met simulatoren tijdens de opleiding.
Voor MBO2 en  MBO3 niveau  is, door opleiders, overigens wel geconcludeerd dat alleen opleiden met simulatoren niet de oplossing kan zijn voor verplegende en verzorgende beroepen. Het is juist van groot belang dat MBO’ers de fysieke handelingen zelf leren uitvoeren.

Conclusie van de Quick Scan is dat wanneer we willen komen tot een echt goede en structurele oplossing, er meer inzicht nodig is in de stageproblematiek. De PvdA Gelderland is dan ook blij dat in de najaarsnota is opgenomen dat Gedeputeerde Staten opdracht heeft gegeven tot dit grotere onderzoek. Hiervan moeten de resultaten beschikbaar zijn rond de jaarwisseling. Zo kunnen we de uitkomsten niet alleen benutten om nu al te doen wat nodig is, maar kunnen we er ook in de volgende bestuursperiode mee aan de slag te gaan, met nog meer energie!

Goed werken, ook in de zorg in Gelderland!

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra