17 maart 2015

Gelderland moet meest duurzame provincie van Nederland worden

De Gelderse PvdA pleit voor een Gelders Masterplan Energie en wil de komende jaren inzetten op hernieuwbare energie. PvdA-lijsttrekker Peter Kerris: “Gelderland loopt enorm achter op het gebied van duurzame energie. Ook het college van Gedeputeerde Staten erkent in de evaluatie over de afgelopen vier jaar dat op dit punt te weinig is bereikt. Als er niets gebeurt,  dan zien we de krantenkop ‘Meer kolenstroom dan ooit’ jaarlijks terug”. De PvdA wil tientallen miljoenen euro’s uittrekken voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Kerris: “Dit is niet alleen noodzakelijk om toekomstige generaties een leefbare wereld achter te laten, maar het is ook een enorme impuls voor de werkgelegenheid en innovatiekracht van Gelderland”.

PvdA-lijsttrekker Kerris: “Gelderland moet in 2050 de duurzaamste provincie van Nederland zijn. Onze energieopwekking is wat de PvdA betreft dan volledig hernieuwbaar. Met alleen windmolens kom je er niet. Energiebesparing is de belangrijkste slag.” De PvdA wil daarom geld wat verdiend is met de verkoop van NUON beschikbaar stellen om zowel huur- als koopwoningen te isoleren en sportgebouwen, zwembaden en gemeenschapshuizen te verduurzamen. De A15 wordt met zonnepanelen langs de weg de meest duurzame snelweg van Europa. En windenergie moet worden opgewekt waar mogelijk. “Er zijn meer dan genoeg lokale bewonersinitiatieven voor windenergie op plekken waar dat kan, kijk maar naar Nijmegen. Er zijn ook plekken waar bewoners initiatieven nemen die nog niet gesteund worden door dit college van Gedeputeerde Staten. In de komende jaren moeten ook die bewoners lokaal energie op kunnen wekken. Alleen samen kun je werken aan een duurzame toekomst”.

Investeren in energie levert ook werk op. De afgelopen jaren heeft het isoleren van sociale huurwoningen meer dan 1.000 banen in de bouw opgeleverd. Kerris: “En met de afspraken in het energie-akkoord kunnen op de korte termijn 15.000 banen gerealiseerd worden. Als we nu werk maken van hernieuwbare energie, levert dat Gelderland duizenden banen op!”