Gelderland krijgt een Jeugdcommissaris van de Koning

31 januari 2019

30 januari 2019

 

De provincie Gelderland krijgt na de verkiezingen een Jeugdcommissaris van de Koning en een Jeugdparlement, een vertegenwoordiging van jongeren. Een amendement daarvoor, ingediend door de PvdA, D66 en het CDA is daarvoor vandaag aangenomen. PvdA fractievoorzitter en lijsttrekker Peter Kerris: “Afgelopen weekend gingen 70.000 jongeren in Brussel de straat op om te protesteren voor het klimaat, omdat ze zich niet gehoord voelen door de politiek. De jeugd heeft de toekomst. De PvdA vindt dat iedereen zijn zegje moet kunnen doen, ook als je nog geen stemrecht hebt. In heel veel gemeentes, ook in Gelderland, zijn er al jeugdburgemeesters actief. Wij vinden dat de Gelderse politiek en het bestuur op deze manier dichter bij de jeugd kan komen.”

Naast een Jeugdcommissaris willen de initiatiefnemers ook dat de jongeren in Gelderland worden vertegenwoordigd door een Jeugdparlement. Het voorstel is gedaan bij de behandeling van het advies voor een nieuwe werkwijze die Provinciale Staten na de verkiezingen van 20 maart moet gaan volgen. In die werkwijze moet meer ruimte zijn voor initiatieven van onderop, burgerparticipatie, een open agenda en transparantie. Een mooi succes dat ook in de media niet onopgemerkt bleef.

Kerris: “We willen allemaal dat de politiek zich meer aantrekt van wat er onder de mensen leeft. Door een Jeugdcommissaris bijvoorbeeld eens per maand mee te laten lopen met onze nieuwe Commissaris van de Koning John Berends dwing je hem om naar jongeren te luisteren. De Jeugdcommissaris kan op zijn of haar beurt de Commissaris van de Koning meenemen naar initiatieven of ontwikkelingen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van woning, school, sport of cultuur.”

Het amendement werd aangenomen met een meerderheid van 50 van de 55 stemmen. Alleen de PVV stemde tegen.