Geiten en gezondheid

Door Karin Jeurink op 14 december 2017

Gezondheid of een gezonde sector, daarover spraken we 13 december in Provinciale Staten. Op 30 augustus hebben we een voorbereidingsbesluit genomen om geitenhouderijen een pas op de plaats te laten maken zolang nog niet bekend is waardoor het verhoogde risico op longontsteking rondom geitenhouderijen veroorzaakt wordt. 

De Pvda heeft hier in volle overtuiging mee ingestemd en ook nu dit verbod op uitbreiding een plek in onze omgevingsverordening krijgt heeft dit onze volle steun. Met een ruime meerderheid is het voorstel van het College aangenomen. 

Het was een lang debat, terecht. We vragen wel iets van de snel groeiende sector, ze staat tot 2021 stil. Dat beseffen we ten volle. In de afgelopen maanden heb ik samen met Anna-Lena Hedin een aantal bezoeken gebracht aan geitenhouderijen en omwonenden. Aan alle kanten hebben we gesproken met betrokken bewoners van het buitengebied en ondernemers. 

Verschillende partijen kwamen met amendementen om het verbod in te perken op verschillende punten. Voor 1 amendement was een meerderheid, om wel ruimer te kunnen bouwen als er maar niet meer geiten dan vergund of gemeld zijn. De Pvda was hier tegen omdat het heel moeilijk te handhaven is en het leidt tot precedentwerking omdat niet duidelijk is hoeveel bedrijven hier gebruik van kunnen maken. 

Een motie die wij mede ingediend hebben heeft ook een meerderheid gehaald, hierin vragen we het college om ieder half jaar het besluit opnieuw te bekijken en als er ontwikkelingen zijn die versoepeling rechtvaardigen daar meteen mee naar de provinciale staten te komen. 

Mijn volledige bijdrage aan het debat is hier hier na te lezen.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink