Geen lage vliegroutes over Gelderland

Door Karin Jeurink op 10 oktober 2018

Laat één ding duidelijk zijn: de Partij van de Arbeid in Gelderland is geen voorstander van laagvliegen, wás geen voorstander van laagvliegen en zal dat ook nooit worden.

De hele zomer is het onrustig geweest op het dossier Lelystad Airport. Terecht, want de onduidelijkheid over de door de Luchtverkeersleiding en minister voorgenomen laagvliegroutes bleef maar voortduren. Waar komen deze, hoe laag en hoe vaak? En wat zijn de effecten hiervan, ten aanzien van geluidsoverlast, gezondheid, milieu en klimaat?

In december 2017 hebben vrijwel alle partijen in Provinciale Staten in een motie de uitspraak gedaan dat wat ons betreft Lelystad Airport pas open kan als het luchtruim opnieuw ingedeeld is en laagvliegen niet nodig is. Alleen de PVV was het hier niet mee eens. Het signaal aan de minister was klip en klaar.

Eind mei van dit jaar heeft een belevingsvlucht plaatsgevonden waarbij geluidsmetingen veel hoger uitkwamen dan de berekeningen in de milieu-effectrapportage (MER) waar ook al heel veel fouten in zitten. Ondertussen had de minister met de Tweede Kamer afgesproken dat de herindeling van het luchtruim in 2023 afgerond zou moeten zijn.

Kort daarna stuurde de minister een brief aan de Kamer waarin stond dat de herindeling vanaf 2023 zou gaan lopen. Dat kan wat ons betreft niet waar zijn en we zijn heel blij met de zeer kritische brief die Gedeputeerde Staten naar Den Haag stuurden (klik hier). In deze brief vroegen Gedeputeerde Staten een garantie dat de herindeling voltooid is in 2023. Deze brief is geïnterpreteerd alsof Gelderland het laagvliegen accepteerde – dat hebben wij nooit gedaan.

Op 12 september hebben inwoners van Gelderland in de commissievergadering hun zorgen kenbaar gemaakt over de laagvliegroutes. Betrokken Gelderlanders met serieuze zorgen over hun leefomgeving. Wij delen deze zorgen.

De minister zou voor 1 oktober met een reactie komen op de metingen van de belevingsvlucht. Daar wachten we nog steeds op. In het antwoord op de brief van GS van september wil de minister starten met een MIRT-procedure voor de aansluitroutes op de hoge luchtroutes. Dit is een proces waarin inwoners, ondernemers en overheden betrokken worden. Dat lijkt mooi, maar is natuurlijk veel te laat. Hiermee blijven de Gelderse inwoners langer in onzekerheid over al het lawaai boven hun hoofd. En ondertussen worden nog steeds geen garanties gegeven dat het luchtruim wordt heringedeeld voordat Lelystad Airport open gaat. Dat vinden wij niet acceptabel.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft al aangegeven dat Lelystad ook na herindeling van het luchtruim laagvliegroutes nodig heeft. De minister komt niet met een goed antwoord op de verschillen tussen gemeten geluid en de berekeningen uit de MER. Wij willen dat je in Gelderland goed en gezond kan wonen. Jaren geluidsoverlast van laag vliegende vliegtuigen hoort daar niet bij. Wij zeggen ééns te meer: de laagvliegroutes moeten verdwijnen, anders kan wat ons betreft Lelystad Airport niet open.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink