29 augustus 2014

Diepte-investering in de Gelderse Arbeidsmarkt is winst op termijn!

De kop in de Gelderlander van 27 augustus ‘Werkloosheid blijft hoog’ komt (hopelijk onbedoeld) wat gelaten op mij over. Ook het College van GS presenteert zich daarin wat te bescheiden. Zo kennen we het college van Provincie Gelderland zeker niet. Niet voor niets heet het coalitieakkoord in Gelderland “Uitdagend Gelderland”. En wat mij betreft is dat op meerdere terreinen aantoonbaar.

Ook de partij van de Arbeid begrijpt dat de Provincie niet met een soort toverstokje banen kan maken.  Desondanks is er de afgelopen jaren fors in de regionale economie geïnvesteerd. Dat is gebeurd in samenwerking met de Gelderse bedrijven, woningbouwcoöperaties, brancheorganisaties en gemeenten. Dat is niet voor niets gebleken, veel banen zijn daarmee behouden en/of gecreëerd. Deze uitdaging is prima opgepakt door de Provincie!

Uit de cijfers van juni 2014 van het UWV blijkt dat we er nog lang niet zijn, ondanks alle inspanningen. In het eerste kwartaal was de werkloosheid in Gelderland negen procent. De regio Ede – Wageningen kende de laagste aantallen, 7.2% en Midden Gelderland de hoogste, maar liefst 11 %. Een hele klus, daar kunnen en willen wij als Partij van de Arbeid in Gelderland de ogen niet voor sluiten. Een kansrijke uitdaging?

De afgelopen weken zijn er wat broze signalen van economisch herstel. Minder aanvragen van WW-uitkringen, er worden weer meer woningen verkocht en het consumentenvertrouwen groeit. De economie krabbelt langzaam maar zeker op. Een goed teken waar we op voort kunnen borduren als provincie Gelderland. We kunnen inderdaad – zoals GS van Gelderland ook zegt – geen banen maken. Wel kunnen we investeren in arbeid en handelsmissies. Recent is er weer een missie geweest richting China. Dat heeft orders opgeleverd. En daarmee banen.

Daarnaast stimuleert het Kabinet bedrijven, door de productie weer terug te halen uit de lage lonen landen. Hier kunnen we het werk ook slim en goedkoop doen en met nette arbeidsvoorwaarden. Deze ontwikkeling past ook in het gedachtegoed van de Participatiewet. Zo veel mogelijk mensen betaald in de running.

Daarnaast investeert Gelderland al jaren in goed geoutilleerde bedrijventerreinen met een goede bereikbaarheid. Daar kunnen we wellicht ook een schepje bovenop doen.

Tot slot denk ik dat onze Provincie mag anticiperen op de toekomstige behoefte aan goed opgeleide werknemers. Vanwege de vervangingsvraag komen er tussen 2015 en 2020 veel banen vrij. Door verzilvering (frisser woord voor vergrijzing) gaan de komende jaren veel werknemers met pensioen. Ook komen er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt. Onder het motto dat we “het dak moeten repareren als de zon schijnt” willen we juist nu fors inzetten op acties om in de toekomst voldoende geschikt personeel beschikbaar te hebben voor al het werk in onze mooie Gelderse bedrijven.

Op dit moment staan er veel te veel mensen aan de zijlijn. Vooral 45-plussers missen nu de boot. Investeer daarin! Deze groep kan nog zeker 22 jaar productief zijn. Er is inzicht in de toekomstige behoefte en er is een overzicht van kansrijke beroepen. Dat zijn de beroepen waar nu al of zeker of op termijn vraag naar is. Speel daar vandaag gericht op in, kies voor een diepte-investering vanuit het kapitaal van de Provincie. Per slot van rekening is dat ons geld. Kies voor een vraaggericht scholingsplan per regio. Organiseer op een praktische wijze omscholing met de werkgevers in Gelderland per regio. Deelnemers worden in overleg met het UWV en gemeenten geworven en gaan zich gemotiveerd uit de werkloosheid scholen. Doel voor de komende jaren is het verwerven van een baan en verdere doorgroeimogelijkheden in de eigen regio. De kost gaat voor de baat, daarom zal de Provincie Gelderland hieraan een uitdagende impuls kunnen geven. Onze uitdaging is: weg met de werkloosheid in Gelderland voor 2020! Een diepte-investering in de Gelderse Arbeidsmarkt is winst op termijn!

Piet Wanrooij, Statenlid
Piet Wanrooy