De PvdA Gelderland hoopt op een pro-actieve rol van GS om de vaccinatiegraad in Gelderland te verhogen.

4 juni 2019

De Partij van de Arbeid Gelderland maakt zich zorgen over een mogelijke uitbraak van de mazelen in Gelderland. Wereldwijd neemt die uitbraak namelijk toe. Volgens de WHO is het aantal gevallen in het afgelopen jaar verviervoudigd. Ook in Nederland komen de mazelen vaker voor. Tegelijkertijd daalt de vaccinatiegraad. Uit een rapport van het RIVM[1] blijkt dat er in 2018 tien gemeenten waren in Gelderland die een vaccinatiegraad voor BMR onder de 90% hadden. Gebieden met een vaccinatiegraad onder de 90% vormen een risicogebied voor een uitbraak In deze gemeenten lopen uiteraard de niet-gevaccineerden risico, maar ook de zeer jonge nog niet gevaccineerde kinderen. De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie Gelderland een pro-actievere houding aanneemt bij het verstrekken van informatie aan en het stimuleren van gemeenten om maatregelen te nemen die de vaccinatiegraad verhogen. Karin Jeurink, Statenlid PvdA Gelderland, heeft daarom op 4juni 2019 aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  • Zijn er in 2019 bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland meldingen binnengekomen van besmetting in een van de Gelderse gemeenten? Zo ja, in welke?
  • Is GS zich ervan bewust van dat er een gerede kans is op een mazelenuitbraak in de Gelderse gemeenten met een zeer lage vaccinatiegraad
  • Vindt GS dat voorlichting belangrijk is over de risico’s van mazeleninfecties voor niet-gevaccineerden en zeer jonge, nog niet gevaccineerde kinderen
  • Is GS bereid om informatie te geven over risicogebieden met zeer lage vaccinatiegraad voor mazelen? Zo ja, op welke wijze?
  • Vindt GS dat de provincie een rol heeft om gemeenten met een lage vaccinatiegraad voor mazelen te stimuleren in het nemen van maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen? Zo ja hoe geeft zij hier uitvoering aan?

Het RIVM heeft onlangs haar vaccinatieadvies aangescherpt. Landelijk weigeren crèches in toenemende mate niet-gevaccineerde kinderen. De provincie heeft een eigen rol om het risico op een mazelenuitbraak te beperken door de gemeenten met een zeer lage vaccinatiegraad aan te spreken op het nemen van maatregelen. Bij de polio uitbraken in 1978 en 1992 was men nog terughoudend, bij de Q-koorts eerder nalatig om beschermende maatregelen te nemen voor de algemene bevolking. In de Tweede Kamer wordt nu het politiek front tegen vaccinatie-weigeraars steeds breder.

ID         Gemeente             Provincie            Groep_Rij                           Vaccinatie                        2018

1740     Neder-Betuwe     Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)     BMR basisimmuun             54,2
203       Barneveld             Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)     BMR basisimmuun            69
302       Nunspeet              Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)     BMR basisimmuun            77,5
304       Neerijnen             Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)     BMR basisimmuun             78
297        Zaltbommel         Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             81,7
279        Scherpenzeel       Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             83,1
236        Geldermalsen      Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             83,3
228        Ede                        Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             84,6
301         Zutphen               Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             87,3
233        Ermelo                  Gelderland          Zuigelingen (2 jaar)    BMR basisimmuun             88,3

Tabel 1 Gelderse gemeenten met een BMR-vaccinatiegraad onder de 90%

[1] https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-bmr-vaccinaties-gemeente