26 juni 2013

Coalitie kiest voor stevige impuls Gelderse economie

De coalitiepartijen in de Staten van Gelderland willen het investeringsprogramma van 850 miljoen uit het coalitieakkoord van 2011 – ‘Uitdagend Gelderland’- met extra investeringen vergroten om de economie en de werkgelegenheid in de provincie te versterken.

In een gezamenlijke motie die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 is aangenomen, vragen VVD, PvdA, CDA en D66 om een ‘robuuste investeringsimpuls’ voor de Gelderse economie.

De coalitiepartijen vinden dat de financiële positie van de Provincie voldoende mogelijkheden biedt om extra middelen vrij te maken en ze verlangen van Gedeputeerde Staten  voorstellen over versterking van de regionale economie en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Mobiliteit, bouw, infrastructuur en energie worden genoemd. De coalitiepartijen verwachten in november bij de bespreking van de begroting 2014 concrete voorstellen.

De vier fractievoorzitters roemen de constructieve sfeer binnen de coalitie bij de besprekingen over de vergroting van de investeringen.

PvdA fractievoorzitter Muus Groot zegt dat zijn fractie  de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, met name in de bouw en het ambacht, en financiële steun aan de gemeenten de hoogste prioriteit geeft. Het akkoord tussen de coalitiepartijen maakt daar ruimte voor.