Door Peter Kerris op 13 april 2017

Bijeenkomst ieder kind een kans

Het coalitieakkoord “Ruimte voor Gelderland” is volop in de uitvoering, onze fractie is goed op stoom en is ingewerkt in alle dossiers. Maar dat is voor ons geen reden om op de handen te gaan zitten. De wereld buiten het Huis der Provincie staat niet stil, en wij dus ook niet. Samen met het Gewestelijk Bestuur willen we de komende twee jaar dan ook profiel geven aan twee speerpunten: betaalbaar wonen en eerlijke kansen voor ieder kind. In januari hadden we al een startbijeenkomst over wonen. Op woensdag 5 april praatten we samen met de leden over kansen voor kinderen.

Schriftelijke vragen en de provinciale rol

In de voorbereiding van de bijeenkomst op 5 april hadden we Schriftelijke Vragen gesteld over de provinciale bijdrage aan het Gelderse Jeugdcultuurfonds (JCF) en Jeugdsportfonds (JSF). De antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten stellen ons niet gerust. Beide jeugdfondsen leveren een aanzienlijke bijdrage aan het creëren van mogelijkheden voor arme kinderen om te kunnen sporten, naar muziekles te gaan en een boek bij de bieb te lenen. Samen met de fondsen gaan we kijken wat er nog nodig is aan provinciale bijdrage. We zien in ieder geval dat een aanbodgerichte, top-down benadering niet werkt. We kunnen blijkbaar niet zomaar twee fondsen in het leven roepen en er vanuit gaan dat het probleem wordt opgelost. Beter werkt het, als gemeenten en instellingen gezamenlijk initiatieven ontwikkelen en dan bij de fondsen aansluiten.

Dat vraagt tegelijkertijd ook inzet van gemeenteraden. Gemeenten hebben in totaal €85 miljoen structureel beschikbaar gekregen voor de aanpak van armoede onder kinderen. Het is belangrijk dat ook gemeenteraden inzichtelijk krijgen waar hun deel van dat geld aan wordt besteed. Voor de provincie geldt vooral de verbindende rol. Zorg ervoor dat gemeenten en instellingen die zich met de bestrijding van armoede onder kinderen bezig houden met elkaar in contact komen. Zorg eventueel voor vouchers. Breng jongerenwerkers met elkaar in verbinding. Verzamel en ontsluit informatie en initiatieven, bijvoorbeeld via een website. En kijk ook hoe scholen hierbij betrokken kunnen worden.

Werkgroepje minimabeleid

Uit het gesprek kwam verder naar voren dat er behoefte is om met elkaar het minimabeleid van verschillende gemeenten onder de loep te nemen. Wat is waar hoe geregeld? Wat kunnen gemeenten van elkaar leren? Wethouder Eef van Ooijen is initiatiefnemer van dit werkgroepje. Meedoen? Aanmelden kan via: fractie@pvdagelderland.nl.

Tips voor elkaar

Tenslotte was de bijeenkomst op 5 april bedoeld om initiatieven en tips met elkaar uit te wisselen. Het volgende lijstje is  niet uitputtend. Heb je zelf nog zaken die je wil delen? Mail ons dan!

  • De fractie in Harderwijk heeft een Handreiking Armoedebelei ontwikkeld. Deze is te raadplegen om zelf inspiratie op te doen of in de eigen gemeente uit te zetten.
  • Laat niet teveel aan het gemeentelijk bestuur over, juist de culturele sector is inventief.
  • Gemeenten hebben nu de beschikking over geld, een optie zou zijn om aan te sluiten bij de Jeugdfondsen. Vraag als raad naar de besteding van het geld!
  • Betrek in de communicatie plekken waar veel kinderen komen, met name de scholen. Een brief sturen werkt niet, een leerkracht die helpt wel.
  • Daag de culturele sector uit om zelf aan jeugdeducatie te doen, zoals in Brummen waar vrijwilligers in de klas lesgeven aan kinderen. Of in Silvolde (Oude-IJsselstreek), waar de harmonie gratis blokfluitles geeft om kinderen aan zich te binden.
  • Motiveer verenigingen om jaarlijks aan (klein) aantal lidmaatschappen gratis ter beschikking te stellen aan kinderen die het niet breed hebben.
  • Verbind het niet zozeer aan minimabeleid. Veel gezinnen leven net boven minimumniveau maar hebben door het mislopen van toeslagen en minima-regelingen of door schulden alsnog geen geld voor de voetbalclub van de kinderen. De schulden van ouders mogen nooit reden zijn dat kinderen niet kunnen meedoen, richt je dus ook op die groep.
  • Tenslotte: er is een hele grote groep niet in beeld: we denken heel aanbodgericht. Ontwikkel fijnmazigheid om op de plekken te komen waar de doelgroep zit: via scholen, via Vluchtelingenwerk, of gewoon via jongerenwerkers op het Cruyff-court.