15 maart 2013

Agenda Gewestelijke Jaarvergadering

Beste partijgenoten,

Hierbij nodig ik jullie uit voor een gewestelijke jaarvergadering op zaterdag 13 april 2013 om 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur in congrescentrum  Forum De Ganzenheuvel, Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen

Naast de gebruikelijke jaarverslagen en vaste agendapunten zoals de politieke actualiteit staat de vergadering in het teken van de decentralisaties. Alle vergaderstukken vindt u in PDF bijgevoegd aan dit bericht.

Met Kamerleden en gemeentebestuurders willen we een discussie organiseren over de consequenties van de decentralisaties en hoe daar mee om te gaan.

Op die manier wordt de kracht van de PvdA, de wisselwerking tussen landelijk, provinciale en gemeentelijke politiek benadrukt.

De Tweede Kamerleden John Kerstens, Otwin van Dijk, Loes Ypma en Manon Fokke hebben hun komst toegezegd.

AGENDA

Tussen 10.00 uur en 11.15 uur willen we het interne, huishoudelijk programma behandelen. Daarna is een pauze van 11.15 tot 11.30 uur en daarna gaan we verder met het inhoudelijke thema.

–               Welkom/opening
–               Vaststelling agenda
–               Mededelingen
–               Verslag GLV 24 november 2012
–               Verslag kascommissie
–               Jaarverslag en jaarrekening 2012 gewestelijk bestuur
–               Benoeming nieuwe kascommissie. Floris Heukelom en Ria Staathof zijn twee jaar lid van de kascommissie geweest en niet herbenoembaar.
–               Jaarverslag Statenfractie
–               Jaarverslag politieke ledenraad
–               Jaarverslag waterschapsfracties Rijn en IJssel, Rivierenland, Veluwe , Vallei en Eem
–               Jaarverslag Gelderse afgevaardigde naar CLB
–               Politieke actualiteit
–               Benoeming nieuw bestuurslid
Voorgesteld wordt om Henk Moes als bestuurslid te benoemen. Voor het overige zijn er geen wijzigingen. De andere bestuursleden moeten in 2014 en 2015 eventueel herbenoemd worden.
–               Verkiezing afgevaardigden naar Politieke Ledenraad.

Ron Stevens is thans afgevaardigde en is herkiesbaar en Chris van Hoeve is nu plaatsvervangend afgevaardigde en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

Kandidaten voor de functie van plaatsvervangend afgevaardigde naar de Politieke Ledenraad en tegenkandidaten voor de functie afgevaardigde naar de Politieke Ledenraad en gewestelijk bestuurslid kunnen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris van het gewest (e-mail: wouter.kok@hetnet.nl).

Ik hoop u allen op zaterdag 13 april te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet,

Jean Eigeman
Voorzitter gewest Gelderland

Documenten

Verslag gewestelijke vergadering 2012
Jaarrekening-Gelderland-2012-2013
Commentaar financieel jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012 gewestelijk bestuur
Jaarverslag Statenfractie 2012 PvdA
Jaarverslag waterschap Vallei & Eem 2012 PvdA
Jaarverslag waterschap Rivierenland 2012 PvdA
Jaarverslag waterschap Rijn en IJssel 2012 PvdA
Terugblik Politieke Ledenraad 2012
Korte introductie Henk Moes (voorgedragen als nieuw bestuurslid)

 

Routebeschrijving

Met het Openbaar Vervoer
Zowel per trein als per bus stapt u uit bij het Centraal Station in Nijmegen. Daar neemt u een stadsbus naar Plein 1944. Vanaf Plein 1944 loopt u in circa 5 minuten naar de Ganzenheuvel: eerst gaat u de Houtstraat in, aan het einde daarvan loopt u rechtdoor en vervolgens houdt u rechts aan, dat is de Ganzenheuvel. 50 meter verder, rechts op de hoek, bevindt zich de ingang van ons zalencomplex op nummer 56.

Vanuit richting Arnhem via de Waalbrug met de auto:
Indien u over de Waalbrug Nijmegen binnenkomt, via de A52, gaat u direct na de brug rechtsaf richting centrum. Vervolgens volgt u de borden Waalkade. Op de Waalkade rijdt u rechtdoor tot aan een kleine rotonde, hier slaat u linksaf. Vervolgens neemt u de tweede weg links. Aan het einde van deze weg, op de T-splitsing, bevindt zich ons zalencomplex.

Vanuit andere richtingen met de auto:
Indien u vanuit een andere richting Nijmegen binnenkomt volgt u de borden centrum totdat u op het grote verkeersplein, het Keizer Karelplein, bent aangekomen. Hier gaat u richting Arnhem. Bij het derde stoplicht gaat u linksaf richting Waalkade. U volgt deze weg en slaat op het einde ervan linksaf, wederom richting Waalkade. Op de Waalkade rijdt u rechtdoor tot aan een kleine rotonde, hier slaat u linksaf. Vervolgens neemt u de tweede weg links. Aan het einde van deze weg, op de T-splitsing, bevindt zich ons zalencomplex.