6 november 2013

PvdA Gelderland blijft voor behoud gevangenissen in krimpregio's

Er was eens een Masterplan. En hup, het Masterplan van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarin sluiting van Gelderse justitiële instellingen is voorgesteld, is gewijzigd. De inrichting in Veldzicht wordt geschrapt, in positieve zin: hij blijft overeind. Gelukkig en wellicht kan het Masterplan nu direct de bak in. Natuurlijk leven we in een tijd waarin moet worden bezuinigd. Dat is lastig maar beslist niet onoverkomelijk.

Sterker nog iedereen beseft dat en heeft positief meegedacht over alternatieven. Deze dragen ook fors bij aan een gewenste ombuiging van de begroting van DJI.

In Gelderland is de afgelopen jaren al fors ingeleverd. Tel eens na hoeveel banen er door het Rijk al zijn geschrapt in onze Provincie. Groenlo, Zutphen, Doetinchem, noem ze maar op. Zeker in de krimp regio’s kunnen we dat vandaag te dag er niet bij hebben. Inzoomend op Oldenkotte in Rekken, gemeente Berkelland is het schrappen van deze hoog gekwalificeerde en presterende instelling dramatisch. Zeker nu Veldzicht wel open wordt gehouden, terwijl daarvoor niets in het Masterplan kon worden gewijzigd?Ruim 300 banen komen te vervallen en dan hebben we het nog niet over de banen die bij het toeleverende MKB zullen verdwijnen. Hoeveel mensen slagen erin om ander werk te vinden in de Achterhoek? In een gebied met een geringe economische dynamiek, vallen de frictiekosten veel hoger uit dan bijvoorbeeld in de Randstad.

Denk eens aan de herbestemming van de gebouwen en tel daarbij op dat de panden van Oldenkotte recent zijn gerevitaliseerd. Dag investering!

Weet dat Oldenkotte de goedkoopste behandelaar is en in vergelijking met andere overheidsinstellingen een uitstekend resultaat weet neer te zetten. Een behandeldag kost hier € 450 euro, dat is € 165.000,- per jaar. De meest efficiënte en effectieve behandelaar van Nederland. Voeg daarbij de frictie kosten, een verplaatsing van een patiënt zal zeker leiden tot een langere behandelduur. Reken erop, dat een patiënt zo maar twee jaar langer in behandeling zal zijn. Een drama voor iedere patiënt! En nog meer frictiekosten, we moesten toch bezuinigen?

Kortom nu Veldzicht toch open zal blijven, is het moment aangebroken om het Masterplan is zijn geheel te heroverwegen. De bak in met het plan!

De eerste stap die daarbij passend is, is het geleidelijk afbouwen van de tijdelijke capaciteit. Het terugbrengen van de tijdelijke capaciteit is een gericht proces en voorkomt onnodige frictiekosten en laat geen expertise van goede medewerkers verloren gaan. Daarnaast bezuinigt DJI met deze maatregel wel aantoonbaar en dat is uiteindelijk het doel van “een Masterplan”.

Het is nu de hoogste tijd voor een  verbeterd en gedragen Masterplan. De aangedragen alternatieven uit “het veld”zijn hoopgevend en vooral haalbaar en komt tegemoet aan de afspraken in het regeer akkoord. Er wordt overeenkomstig bezuinigd, alleen de route zal worden aangepast en dat wordt wel de juiste bestemming bereikt! En de patiënten, de medewerkers van Oldenkotte leven nog lang en gelukkig in (Oost) Nederland. Biedt ze die kans Fred Teeven!

PvdA fractie in de Tweede Kamer, breek de discussie open en bewerkstellig een beter Masterplan, waarin ombuigingen realistisch en haalbaar zijn. En waarmee wordt tegemoet gekomen aan de problematiek in de Krimpregio`s en uiteindelijk belangrijke banen in Oost Gelderland worden behouden.

Piet Wanrooij, Statenlid