7 maart 2013

Piet Wanrooij: Omgaan met 'verarming' in de gemeente

Moeten gemeenten echt nieuwe uniformen aanschaffen of zich in deze tijd van budgettaire schraalheid hun weinige middelen inzetten voor zaken die er écht toe doen? Statenlid Piet Wanrooij zet zíjn keuzes uiteen. Dit artikel verscheen eerder in dagblad De Gelderlander.

Tijdens mijn bijna dagelijkse duurloopje kom ik langs de kinderboerderij. Deze kinderboerderij is van de gemeente. Een tijdje terug ontstond er veel bedrijvigheid rond die boerderij. De boomgaard werd gekapt, alles werd afgegraven, er werd veel zand gestort, nieuw gras gelegd en veel nieuwe bomen geplaatst. Het zag er weer tiptop uit. Prijskaartje anderhalve ton, minimaal?

Nieuw uniform in de kast

De facilitaire medewerkers kregen een nieuw uniform. Een gerenommeerde ontwerper werd ingeschakeld. De kosten waren ruim twee ton. De uniformen zaten niet lekker en verdwenen vervolgens voorgoed in de kast. Waren deze uitgaven nu wel nodig?

Gemeenten hebben steeds minder geld en de bodem is nog niet bereikt. De komende jaren wordt het gemeentefonds gekort. Verder is er een drietal sociale transities op komst. De AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg komen op het bord van de gemeente, inclusief een efficiency korting. Dat betekent dat de gemeente er minder geld voor krijgt. Ook deze operatie, hoe passend ook, gaat de gemeente veel geld kosten.

Tel daarbij de vele verliezen op de grondexploitaties. Kortom, ‘Schraalhans’ is voorlopig keukenmeester bij veel gemeenten.

 

Beknopte verkiezingsprogramma’s

Begin 2014 vinden de gemeenteverkiezingen weer plaats. In 2013 worden de kandidatenlijsten opgesteld en het verkiezingsprogramma geschreven. Bij dat laatste heb ik een tip: het programma mag vooral zeer beknopt zijn. Het zijn bittere tijden en ook in 2014 zal het niet veel beter gaan. Steeds meer nieuwe taken en nog minder geld voor de gemeente! In veel programma`s zal de nodige ruimte worden ingenomen door een focus op een vorm van intergemeentelijke samenwerking. Er valt veel te winnen in samenwerking met ‘gelijksoortige buurgemeenten’. Investeer in ‘warme’ relaties en focus op 1+1=3. Stel als partij een visie op samenwerking op met de partijgenoten in de buurgemeenten. De trend van meer samenwerking zal zich enthousiast doorzetten. Samen werkt beter!

 

Om leren gaan met ‘verarming’

De gemeente zal moeten leren om te gaan met `verarming’. Er is minder, zelfs veel minder, geld te besteden. In de verkiezingsprogramma`s is het zaak vooral veel te schrappen en te bepalen wat écht nodig is. De franje moet er zeker af. Bepaal vooral in interactie met de stad, het dorp of de wijk wat echt nodig is voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Denk aan het combineren van voorzieningen, bijvoorbeeld het geschikt maken van kantines voor kinderopvang / peuterspeelzaalwerk/ dorpshuis of wijkcentrum. Vraag je af wat het nut is van een gewenste voorziening en wat het een offer mag zijn vanuit de lokale samenleving?

Uitdagende tijd

Neem als voorbeeld die kinderboerderij. De boomgaard had zeker nog tien jaar onaangeroerd kunnen blijven. En de medewerkers hadden bij een winkel de uniformen kunnen inkopen en hadden er met  € 10.000,- piekfijn bijgelopen. Een opening van een brug, hoe belangrijk ook, met een feestje voor een fors bedrag is minder passend in de komende jaren. En dat zijn de relatief kleine voorbeelden. Denk ook aan de majeure plannen en projecten. Daar gaat het al snel om miljoenen euro’s. Noodzaak of prestige? Weeg ook de effecten mee op de (lokale) werkgelegenheid.

Kortom er staat een lastige en uitdagende tijd voor de deur. Leer daarmee omgaan en kies wat écht nodig is voor stad, buurt en wijk. Alle succes daarbij! En respect en waardering voor de (kandidaat) raadsleden en bestuurders. Zij zijn aan zet de komende jaren om de keuzes voor te bereiden en daadwerkelijk te kiezen. En kiezen is ook verliezen. Een nieuwe tijd staat voor de deur, niet alles kan, maar er zal krachtig moeten worden gestuurd op ‘verarming’ in de gemeente!

 

Piet Wanrooij, Statenlid