28 februari 2013

Muus Groot blog: Een stip aan de horizon

“ Links lullen en rechts vullen” is de meest gehoorde dooddoener over het essay  ‘Van Waarde’. De liefdevolle samenleving ‘Van Waarde’ afgezet tegen de rauwe werkelijkheid. ‘Wiardi Beckman’ maakt het de SP en de kritische vakbeweging wel gemakkelijk. Op mijn iPad lees ik ‘Van Waarde’, een klik verder krijg ik een halverwege-document van de provincie aangeboden met voornemens tot herijking, ombuiging en herprogrammering. Bezuinigen dus. Buiten een handjevol gemeentebestuurders en Plasterk heeft toch al niemand belangstelling voor de provincie en om haar nog ontoegankelijker te maken heet het bezuinigingsplan ‘Kadernotitie midtermreview’. Behalve de manke titel is het geen onzin.

Het begrotingstekort, de EMU-norm, de wet Hof, schatkistbankieren: we zijn op zoek naar het sleuteltje om de economie een kickstart te geven, het  beeld is van het Arnhemse Tweede Kamerlid John Kerstens. De situatie doet mij denken aan de tachtig- en negentiger jaren van de vorige eeuw. Een bijna verweesde Wim Kok, in 1991 minister van financiën, had ingestemd met een harde ingreep in de WAO. Links Nederland was woedend, de FNV voorop. Maar tien jaar eerder was er in de top van de vakcentrale, waar ik toen werkte, al grote bezorgdheid over de alsmaar wassende  instroom in de WAO. Dat kon zo niet doorgaan. En uit mijn privéalbum: ten tijde van Kok’s misère begonnen mijn kinderen hun werkzame leven werkloos, het no-nonsense beleid van Lubbers en Kok heeft hen aan een baan geholpen.

De Eurocrisis dwingt ons een stap terug te doen, hopelijk als aanloop naar nieuwe welvaart, zei ik in de Staten van Gelderland. Een paar dagen later  zag topeconoom Wim Boonstra licht aan het einde van de tunnel. Ik hoopte dat ‘Brussel’ ons  niet zou afrekenen op de redding van SNS-Reaal en inmiddels heeft Olli Rehn Dijsselbloem zijn zegen gegeven.

Ik heb verwachtingen van het sociale overleg. FNV’s Ton Heerts heeft een boodschappenlijstje en mandaat voor een robbertje polderen. Wientjes zei in Apeldoorn  dat  werkgevers de kans  willen krijgen  de opname van gehandicapten zelf te regelen. Niet vrijblijvend:  als het mislukt  mag de regering hen over vier jaar straffen met een kwantum-verplichting. Mislukken is geen optie zei onze Diederik. ‘ Rutte 2’ zal het zich aantrekken

Als kleine provinciaal wil ik  graag geloven dat het kabinet  een beter en socialer Nederland achterlaat. Wat je er ook van vindt: in de lagere regionen van de politiek moet  geregeerd worden  binnen het algemeen belang dat ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ voorschrijven. Plaatselijke en regionale belangenbehartiging  wordt  steeds spannender vanwege  de decentralisaties en de geldschaarste. Je staat met je poten in de modder, maar het geeft voldoening als je kunt meewerken aan de redding van het museumpark  Oriëntalis, de hoogspanningsleiding boven de Vogelbuurt in Apeldoorn onder de grond kunt stoppen,  of de jeugdzorg in goede staat  kunt overdragen aan de gemeenten, die dichterbij staan dan de provincie.

Links lullen en rechts vullen? Ik retweet mezelf: ”Emile en mede-criticasters verwarren het moeizaam manoeuvreren van de PvdA met de eindbestemming. ‘Van Waarde’  is de stip op de horizon”.


Muus Groot,

Fractievoorzitter