Geen permanente laagvliegroutes in Gelderland

Door Karin Jeurink op 13 september 2018

De PvdA wil, net als iedereen in Gelderland, geen laagvliegroutes over onze mooie provincie.  Herindeling van het luchtruim moet daarom zo snel mogelijk plaatsvinden. Helaas kan de provincie dat niet besluiten. Het luchtruim wordt ingedeeld in Den Haag omdat besluiten over Lelystad Airport op landelijk niveau genomen worden. De manier om met onze wens toch de landelijke politiek te bereiken is door met Den Haag in gesprek te blijven. Ook moeten we scherp zijn op de besluiten, brieven en acties die vanuit Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) en de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU in de Tweede Kamer naar buiten komen.

Vorige maand werd duidelijk dat de afgesproken herindeling van het luchtruim in 2023 ineens anders beschreven werd in de brieven richting de Tweede Kamer. Waar eerst 2023 als eindjaar genoemd werd, is in de laatste brieven 2023 genoemd als jaar waarin de herindeling plaatsvindt. Dit zou betekenen dat er langer onduidelijkheid is voor de inwoners van Gelderland. Dat is voor u én voor ons niet acceptabel, en dat leest de PvdA ook terug in de brief die Gedeputeerde Meijers heeft geschreven aan de minister.

Als PvdA-fractie staan wij zij aan zij met de inwoners die houden van onze provincie, die net als wij werken aan een mooie omgeving, prettig wonen en fijn werken. We willen samen gelukkig zijn in Gelderland. Laagvliegende vliegtuigen over onze Veluwe of andere delen van Gelderland passen daar niet bij. Daarom blijven wij scherp op alle ontwikkelingen in dit dossier en trekken wij samen op met de PvdA in de Tweede Kamer. We zijn blij met de alertheid van de Gedeputeerde en de manier waarop zij haar invloed uitoefent. Zij zorgt dat ze aan tafel blijft op het ministerie omdat daar op dit moment het meeste voor Gelderland bereikt kan worden.

 

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink