Column: Bijna vijf maanden Waterschapsbestuurder

20 oktober 2019

Op 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten én voor het Algemeen Bestuur van de Waterschappen. Ik was verheugd om te worden gekozen. Op 28 maart volgde de installatie en nam ik samen met Anna-Lena Penninx, Marlies van de Voort en Jos Hollander zitting namens PvdA in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Inmiddels zijn we bijna vijf maanden verder. Graag neem ik jullie mee in mijn eerste ervaringen als waterschapsbestuurder.

De PvdA-fractie in Waterschap Rijn en IJssel. Vlnr: Marlies van de Voort, Jos Hollander, Anna-Lena Penninx en André Menting.

 

Coalitie: wel of niet?

In de eerste fase spande het er om of we deel zouden nemen aan de coalitie. We hadden als enige partij een zetel gewonnen. Helaas hield de bestaande coalitie de gelederen goed gesloten, zodat er voor ons geen plek was. Wel hebben we inhoudelijk meegewerkt aan het coalitieakkoord, maar daar uiteindelijk niet mee ingestemd. We willen graag de handen vrij houden om in de komende periode de standpunten vanuit de PvdA duidelijk naar voren te kunnen brengen.

De samenwerking binnen onze fractie gaat overigens uitstekend. We vullen elkaar goed aan, zowel op inhoudelijk vlak, als op de persoonlijke kwaliteiten. Ook Barbara Veltrop als fractievolger en René Isselman en Berend Metz op de achtergrond geven ons mooie inzichten en impulsen om de rol van bestuurder goed te kunnen vervullen.

Het Waterschap: tikkeltje ouderwets?

In tegenstelling tot gemeente, Provincie en Rijk, heef het Waterschap een monistisch bestuur. Het dagelijks bestuur (de Heemraden), stemmen dus mee in het Algemeen Bestuur. Dat aangevuld met het feit dat 8 van de 31 zetels in wordt genomen door vaste plekken (landbouw, bedrijven, bos- een natuureigenaren) en dus niet gekozen zijn, maakt het tot een bestuurlijk bijzonder geheel. Deze zetels noemen we ook wel geborgde zetels.

In sommige dossiers merk je ook dat het Waterschap minder dicht bij de inwoners staat dan bijvoorbeeld gemeenten. Ik zie dat de omgang met weerstand bij moeilijke beslissingen (bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens) nog voor verbetering vatbaar is. Ook de faciliteiten om een bestuursvergadering thuis live mee te kijken, ontbreekt nog. Met onze fractie willen we daarom het goede voorbeeld geven door bij plaatselijke thema’s vaker op bezoek te gaan bij inwoners en hun verhaal aan te horen.

Pluim voor de medewerkers!

Een Waterschap houdt zich bezig met technisch complexe zaken, zoals onder andere hoogwaterveiligheid, zuivering rioolwater, afvoer van oppervlaktewater en droogteproblemen. Dingen die je in het alledaagse leven vanzelfsprekend vindt. Ik vind het bijzonder knap hoe de medewerkers van het Waterschap met zoveel passie op een begrijpelijke wijze ons de kennis bijbrengen, zodat we het weten waar we het over hebben. Mijn complimenten!

Waterschap: wel of niet politiek?

Veel mensen profileren het Waterschap als ‘doe-democratie’. Een plek waar politiek geen plaats hoeft te hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Het gaat om geld. Veel geld. Belastinggeld. En er zijn wel degelijk keuzes te maken hoe je dat geld wilt besteden. Daarvoor moet je overleggen, coalities smeden en meerderheden vormen. Kortom, volop politiek. Daarbij laten we zeker ons rode hart spreken: ook hier willen we er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarnaast willen we een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties en hebben daardoor aandacht voor meer biodiversiteit, schoner water en een duurzaam en klimaatbestendig Waterschap. Samen met Anna-Lena, Marlies en Jos zet ik me graag in om het Waterschapsbestuur de goede keuzes te laten maken waar ons rode hart warm van wordt.

André Menting

André Menting (50) woont in Stokkum en is sinds de Waterschapsverkiezingen van 2019 lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. In deze column blikt André terug op de eerste maanden na de verkiezingen en zijn ervaringen tot nu toe.