25 maart 2017, om 12:00, Parkstaete, Parkstraat 3-B te Velp | Parkstaete, Parkstraat 3-B te Velp

Gewestelijke ledenvergadering

AGENDA

 • Welkom/opening
 • Vaststelling agenda
 • Mededelingen
 • Verslag GLV / Voorcongres 19 november 2016 (bijlage)
 • Jaarrekening 2016 Gewest Gelderland (bijlage)
  • Goedkeuren jaarrekening
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Gewest Gelderland
  • Jaarverslag Statenfractie
  • Jaarverslagen Waterstaatsfracties
 • Politieke actualiteit
 • Terugblik op de verkiezingscampagne en het verkiezingsresultaat
  • John Kerstens zal het onderwerp inleiden.
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Stukken:
Agenda GLV 25 maart 2017
Jaarrekening 2016 Gewest Gelderland
Jaarverslag 2016 PvdA Statenfractie t.b.v. ledenvergadering
Jaarverslag 2016 Gewest Gelderland
Jaarverslag.2016 Waterschap Vallei en Veluwe
Verslag Voorcongres 19 november 2016