• Coalitieakkoord

  Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer >
 • Goed werk en goed wonen

  De PvdA maakt werk van dat Gelderland. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus! We gaan door met herstel, en investeren in werk, wonen en duurzaamheid.

 • Josan Meijers gedeputeerde

  Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde.

  Lees verder >

Sociale en toegankelijke huurwoningen, kom meepraten!

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 januari 2017

Samen werken aan een toegankelijke en sociale woningmarkt. Op maandagavond 30 januari organiseert de PvdA Gelderland een bijeenkomst over de behoeften, knelpunten en kansen voor met name woningen voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een kleine portemonnee. Begin december 2016 hebben we alle Gelderse leden een enquête gestuurd over welke zorgen er bij hen leven

lees verder »

Wij zoeken een fractiemedewerker!

door Peter Kerris op 22 december 2016

Fractiemedewerker communicatie /persvoorlichter / permanente campagne (m/v), 8 uur per week De fractie van de Partij van de Arbeid in Gelderland is per 1 februari 2017 of zo mogelijk eerder op zoek naar een enthousiaste fractiemedewerker communicatie/persvoorlichting/permanente campagne (m/v) die ons op organisatorisch, communicatief en op beleidsinhoudelijk gebied ondersteunt. Wat zijn je taken? Als persvoorlichter

lees verder »

Montferland gaat volgens GS inderdaad teveel solo met DockNLD fase 2

door Fokko Spoelstra op 8 december 2016

Uit de antwoorden van GS op de door de PvdA gestelde vragen over de plannen van de gemeente Montferland om in de nabijheid van Azewijn een logistiek bedrijventerrein te vestigen van circa 60 hectare blijkt voor de PvdA klip en klaar dat Montferland te veel solo lijkt te gaan met DockNLD fase 2. Voordat sprake

lees verder »

Subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’ krijgt vervolg

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 9 november 2016

Dankzij vragen van de PvdA Gelderland komt de provincie met een vervolg op de subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’. Deze subsidieregeling zou eigenlijk dit jaar aflopen maar de PvdA vindt het van groot belang dat hier in 2017 een vervolg aan wordt gegeven. De druk op de onderkant van de sociale huurwoningmarkt is nog steeds hoog

lees verder »

Gaat Montferland te veel solo met DockNLD fase 2?

door Fokko Spoelstra op 7 november 2016

De PvdA in Gelderland maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente Montferland om in de nabijheid van Azewijn een logistiek bedrijventerrein te vestigen van circa 60 ha. Daarom heeft zij, naar aanleiding van brieven van de dorpsraad Azewijn en berichten in de Gelderlander, hierover vragen gesteld aan het college van GS. De PvdA

lees verder »

Circulaire economie

3 oktober 2016

Werk, werk, werk. In de komende tien jaar is er heel veel werk in de groene economie, wat we ook wel de circulaire economie noemen. Nu gooien we nog veel te veel spullen weg. Dat is echt zonde – van vrijwel al ons afval kunnen we weer nieuwe goederen maken. Dat is beter voor het

lees verder »

Bedrijventerrein H2O: Zorgen over Samenwerking

door Fokko Spoelstra op 21 juli 2016

De ontwikkelingen en nieuwsberichten over bedrijventerrein H2O volgen elkaar in rap tempo op, maar zorgen bij PvdA en CDA Gelderland niet voor een gevoel dat de situatie nu onder controle is en dat er grip is op het proces. Naar aanleiding van de berichten over het vertrek van Euroma naar Zwolle en dat Van Gelder

lees verder »

Plussenbeleid intensieve veehouderij

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 4 juli 2016

Hoe wil de provincie Gelderland de duurzame groei van de intensieve veehouderij mogelijk maken, daarover gaat het plussenbeleid. In plaats van vaste bouwblokmaten gaan straks extra maatregelen op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn de groeiruimte van intensieve veehouderijbedrijven bepalen. De provincie wil op deze manier duurzame ontwikkelingen versnellen zonder dat dit ten

lees verder »

Leefbaarheid in Gelderland

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 4 juli 2016

Werken aan leefbaarheid. Dat is eigenlijk gewoon een basis voor iedere overheidslaag. Er met zijn allen voor zorgen dat mensen samen vooruit kunnen, mee kunnen doen en dat niemand wordt uitgezonderd. Zorgen voor een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving. In de statenvergadering van 28 juni kwam dit tijdens de behandeling van het Uitvoeringsplan Leefbaarheid

lees verder »

Energietransitie bij scholen en sportverenigingen

door Titus Visser op 29 juni 2016

Scholen en sportverenigingen kunnen een bijzondere rol vervullen bij de opgaven die moeten worden volbracht op weg naar een energieneutraal Gelderland in 2050. Het zijn immers organisaties die bij uitstek voor een “uitstralingseffect” kunnen zorgen bij het toepassen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de energievoorziening. Leden, kinderen en ouders kunnen hieruit immers inspiratie

lees verder »