• Coalitieakkoord

  Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer >
 • Goed werk en goed wonen

  De PvdA maakt werk van dat Gelderland. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus! We gaan door met herstel, en investeren in werk, wonen en duurzaamheid.

 • Josan Meijers gedeputeerde

  Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde.

  Lees verder >

De omgevingswet: op naar een gezond landschap

door Karin Jeurink op 12 juni 2017

Het congres Gelderland ziet ruimte begon afgelopen woensdag 7 juni wat anders dan verwacht. Nazmiye Oral opende de bijeenkomst door bij een van de bezoekers op schoot te gaan zitten. Daar vertelde ze een verhaal over een logeerpartij bij iemand die politiek ver van haar af staat. Zonder met elkaar in discussie te gaan leerden

lees verder »

Leefbaarheid en jongerenparticipatie

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 28 mei 2017

Afgelopen week stond de stand van zaken rond het programma Leefbaarheid op de Statenagenda. Via dit programma ondersteunen we onder andere de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Middels de Leefbaarheidsalliantie werken deze organisaties samen en begeleiden zij allerlei initiatieven van onderop. Hier is

lees verder »

Column: Maidenspeech

door Yvonne de Jager op 28 mei 2017

In de Statenvergadering van 24 mei mocht ik mijn maidenspeech houden; mijn eerste bijdrage als Statenlid. Ik hield mijn betoog over de jaarrekening 2016 en vroeg aandacht voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en de kansen die de provincie hen kan bieden. In de jaarrekening legt het College verantwoording af over het beleid

lees verder »

Inpassingsplan voor windpark de Byvanck

door Titus Visser op 24 mei 2017

Woensdag 24 mei lag in de vergadering van Provinciale Staten een voorstel tot een inpassingsplan voor het windmolenpark ‘De Byvanck’ bij Angerlo (gemeente Zevenaar) voor. Enige weken daarvoor had de commissie Energie, Economie en Milieu een bezoek aan het gebied gebracht om een nader beeld te krijgen bij de impact van dit park op de

lees verder »

Naar goed wonen en goed werk in Gelderland: een tussenbalans.

door Peter Kerris op 24 mei 2017

De PvdA staat voor goed wonen en goed werk in Gelderland. Wij vinden dat iedereen op zijn of haar manier mee moet kunnen doen in de Gelderse samenleving. Daarom pleitten wij nu, halverwege deze bestuursperiode, voor meer inzet op vier punten: meer en beter werk, goed wonen, goede bereikbaarheid en gelijke kansen voor alle Gelderse

lees verder »

Mogen we op je bijdrage rekenen?

door Yvonne de Jager op 24 mei 2017

In de nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Een sponsorloop van 40 km, die sinds 2010 plaatsvindt van Rotterdam naar Den Haag. Sinds vorig jaar is er een Gelderse editie, een 40 km lange tocht van Nijmegen naar Arnhem. De Gelderse PvdA loopt ook dit

lees verder »

PvdA Gelderland wil blijvende inzet provincie op gelijke kansen

door Peter Kerris op 21 april 2017

Ieder kind verdient gelijke kansen. Voor ons als PvdA Gelderland is dat een wetmatigheid waaraan niet te tornen valt. En als het dan voor sommige kinderen niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in een gezin waarin er soms even wat minder te besteden is, dan helpen we een handje. Daarom willen we dat de

lees verder »

Brief woningbehoefte regio’s

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 april 2017

Op dit moment is er op veel plekken in Gelderland nog steeds een tekort aan betaalbare woningen, zowel huur als koop. Met name jongeren en mensen met een kleine portemonnee zijn hier de dupe van. Ook is er vraag naar specifieke woningen voor bijvoorbeeld ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen of voor mensen die

lees verder »

Vragen over risico’s mestfabrieken

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 april 2017

Pas geleden hebben er een paar ernstige ongelukken plaatsgevonden die te maken hadden met de opslag en verwerking van mest. Zo zijn er eind maart in West-Vlaanderen twee dorpen ontruimd omdat er uit een opslagtank van een mestverwerkingsbedrijf salpeterzuur was vrijgekomen. Hierdoor moest een provinciaal rampenplan in werking worden gesteld. En eind februari stroomde in Aalten

lees verder »

Samen vooruit: stad én dorp

door Fokko Spoelstra op 13 april 2017
Foto Wikimedia Commons

Nijmegen is in de race voor de titel Beste Binnenstad 2017-2019. Dat is mooi nieuws, en ook andere Gelderse steden doen het goed. Maar tegelijkertijd zijn er problemen. In middelgrote en kleinere steden neemt de leegstand toe en dorpscentra hebben het steeds moeilijker. Mede daardoor neemt de onderlinge concurrentie toe: ondernemers kunnen soms kiezen uit

lees verder »