• Coalitieakkoord

  Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer >
 • Goed werk en goed wonen

  De PvdA maakt werk van dat Gelderland. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus! We gaan door met herstel, en investeren in werk, wonen en duurzaamheid.

 • Josan Meijers gedeputeerde

  Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde.

  Lees verder >

Subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’ krijgt vervolg

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 9 november 2016

Dankzij vragen van de PvdA Gelderland komt de provincie met een vervolg op de subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’. Deze subsidieregeling zou eigenlijk dit jaar aflopen maar de PvdA vindt het van groot belang dat hier in 2017 een vervolg aan wordt gegeven. De druk op de onderkant van de sociale huurwoningmarkt is nog steeds hoog

lees verder »

Gaat Montferland te veel solo met DockNLD fase 2?

door Fokko Spoelstra op 7 november 2016

De PvdA in Gelderland maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente Montferland om in de nabijheid van Azewijn een logistiek bedrijventerrein te vestigen van circa 60 ha. Daarom heeft zij, naar aanleiding van brieven van de dorpsraad Azewijn en berichten in de Gelderlander, hierover vragen gesteld aan het college van GS. De PvdA

lees verder »

Circulaire economie

3 oktober 2016

Werk, werk, werk. In de komende tien jaar is er heel veel werk in de groene economie, wat we ook wel de circulaire economie noemen. Nu gooien we nog veel te veel spullen weg. Dat is echt zonde – van vrijwel al ons afval kunnen we weer nieuwe goederen maken. Dat is beter voor het

lees verder »

Bedrijventerrein H2O: Zorgen over Samenwerking

door Fokko Spoelstra op 21 juli 2016

De ontwikkelingen en nieuwsberichten over bedrijventerrein H2O volgen elkaar in rap tempo op, maar zorgen bij PvdA en CDA Gelderland niet voor een gevoel dat de situatie nu onder controle is en dat er grip is op het proces. Naar aanleiding van de berichten over het vertrek van Euroma naar Zwolle en dat Van Gelder

lees verder »

Plussenbeleid intensieve veehouderij

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 4 juli 2016

Hoe wil de provincie Gelderland de duurzame groei van de intensieve veehouderij mogelijk maken, daarover gaat het plussenbeleid. In plaats van vaste bouwblokmaten gaan straks extra maatregelen op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn de groeiruimte van intensieve veehouderijbedrijven bepalen. De provincie wil op deze manier duurzame ontwikkelingen versnellen zonder dat dit ten

lees verder »

Leefbaarheid in Gelderland

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 4 juli 2016

Werken aan leefbaarheid. Dat is eigenlijk gewoon een basis voor iedere overheidslaag. Er met zijn allen voor zorgen dat mensen samen vooruit kunnen, mee kunnen doen en dat niemand wordt uitgezonderd. Zorgen voor een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving. In de statenvergadering van 28 juni kwam dit tijdens de behandeling van het Uitvoeringsplan Leefbaarheid

lees verder »

Energietransitie bij scholen en sportverenigingen

door Titus Visser op 29 juni 2016

Scholen en sportverenigingen kunnen een bijzondere rol vervullen bij de opgaven die moeten worden volbracht op weg naar een energieneutraal Gelderland in 2050. Het zijn immers organisaties die bij uitstek voor een “uitstralingseffect” kunnen zorgen bij het toepassen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de energievoorziening. Leden, kinderen en ouders kunnen hieruit immers inspiratie

lees verder »

Vragen Outlet Zevenaar

door Karin Jeurink op 25 mei 2016

In de vergadering van Provinciale Staten heeft Karin Jeurink samen met Stan Hellegers van D66 vragen gesteld over de Outlet Zevenaar. Aanleiding Op 18 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plan van de gemeente Zevenaar om een outletcenter te bouwen aan de rand van Zevenaar in het zicht van de

lees verder »

Gelderland verdient een veilige en volwaardige A15

door Piet Wanrooij op 2 mei 2016

De PvdA Gelderland is een petitie gestart waarmee ze de regering en de tweede kamer oproept om eerder te komen met maatregelen om de A15 veilig en volwaardig te maken. De A15 is al jaren onveilig, er gebeuren regelmatig ongelukken met ernstige gevolgen, onnodige slachtoffers en veel schade. Ook zijn er vaak files, deze kosten

lees verder »

Meer werk in Gelderland

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 27 april 2016

‘Samen aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat is een inclusieve arbeidsmarkt, waar mensen met en zonder arbeidsbeperking samen aan het werk zijn. Dat is een toegankelijke arbeidsmarkt, waar jonge en meer ervaren krachten elkaar versterken. Dat is een innovatieve arbeidsmarkt, waar duurzame maakindustrie en circulaire economie banenmotoren zijn’

lees verder »