• Coalitieakkoord

  Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer >
 • Goed werk en goed wonen

  De PvdA maakt werk van dat Gelderland. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus! We gaan door met herstel, en investeren in werk, wonen en duurzaamheid.

 • Josan Meijers gedeputeerde

  Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde.

  Lees verder >

Inpassingsplan voor windpark de Byvanck

door Titus Visser op 24 mei 2017

Woensdag 24 mei lag in de vergadering van Provinciale Staten een voorstel tot een inpassingsplan voor het windmolenpark ‘De Byvanck’ bij Angerlo (gemeente Zevenaar) voor. Enige weken daarvoor had de commissie Energie, Economie en Milieu een bezoek aan het gebied gebracht om een nader beeld te krijgen bij de impact van dit park op de

lees verder »

Naar goed wonen en goed werk in Gelderland: een tussenbalans.

door Peter Kerris op 24 mei 2017

De PvdA staat voor goed wonen en goed werk in Gelderland. Wij vinden dat iedereen op zijn of haar manier mee moet kunnen doen in de Gelderse samenleving. Daarom pleitten wij nu, halverwege deze bestuursperiode, voor meer inzet op vier punten: meer en beter werk, goed wonen, goede bereikbaarheid en gelijke kansen voor alle Gelderse

lees verder »

Mogen we op je bijdrage rekenen?

door Yvonne de Jager op 24 mei 2017

In de nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Een sponsorloop van 40 km, die sinds 2010 plaatsvindt van Rotterdam naar Den Haag. Sinds vorig jaar is er een Gelderse editie, een 40 km lange tocht van Nijmegen naar Arnhem. De Gelderse PvdA loopt ook dit

lees verder »

PvdA Gelderland wil blijvende inzet provincie op gelijke kansen

door Peter Kerris op 21 april 2017

Ieder kind verdient gelijke kansen. Voor ons als PvdA Gelderland is dat een wetmatigheid waaraan niet te tornen valt. En als het dan voor sommige kinderen niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in een gezin waarin er soms even wat minder te besteden is, dan helpen we een handje. Daarom willen we dat de

lees verder »

Brief woningbehoefte regio’s

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 april 2017

Op dit moment is er op veel plekken in Gelderland nog steeds een tekort aan betaalbare woningen, zowel huur als koop. Met name jongeren en mensen met een kleine portemonnee zijn hier de dupe van. Ook is er vraag naar specifieke woningen voor bijvoorbeeld ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen of voor mensen die

lees verder »

Vragen over risico’s mestfabrieken

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 april 2017

Pas geleden hebben er een paar ernstige ongelukken plaatsgevonden die te maken hadden met de opslag en verwerking van mest. Zo zijn er eind maart in West-Vlaanderen twee dorpen ontruimd omdat er uit een opslagtank van een mestverwerkingsbedrijf salpeterzuur was vrijgekomen. Hierdoor moest een provinciaal rampenplan in werking worden gesteld. En eind februari stroomde in Aalten

lees verder »

Samen vooruit: stad én dorp

door Fokko Spoelstra op 13 april 2017
Foto Wikimedia Commons

Nijmegen is in de race voor de titel Beste Binnenstad 2017-2019. Dat is mooi nieuws, en ook andere Gelderse steden doen het goed. Maar tegelijkertijd zijn er problemen. In middelgrote en kleinere steden neemt de leegstand toe en dorpscentra hebben het steeds moeilijker. Mede daardoor neemt de onderlinge concurrentie toe: ondernemers kunnen soms kiezen uit

lees verder »

Bijeenkomst ieder kind een kans

door Peter Kerris op 13 april 2017

Het coalitieakkoord “Ruimte voor Gelderland” is volop in de uitvoering, onze fractie is goed op stoom en is ingewerkt in alle dossiers. Maar dat is voor ons geen reden om op de handen te gaan zitten. De wereld buiten het Huis der Provincie staat niet stil, en wij dus ook niet. Samen met het Gewestelijk

lees verder »

Yvonne de Jager opvolgster Piet Wanrooij

door Peter Kerris op 13 april 2017

Op 12 april nam Piet Wanrooij afscheid als lid van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland. Een nieuwe baan is niet langer te combineren met het werk in de Staten. Piet kwam zes jaar geleden, op eigen kracht, met ruim voldoende voorkeursstemmen, in de Staten. Hij voerde het woord over onder meer werkgelegenheid

lees verder »

Column: samen vooruit

door Peter Kerris op 12 april 2017

Toen onze fractie in 2015 aan deze klus begon, wilden we inhoudelijk werk maken van het terugdringen van de werkloosheid, het bevorderen van de werkgelegenheid en het zorgen voor een goed woonklimaat in onze provincie. Twee jaar later daalt de werkloosheid, stijgt de werkgelegenheid – met name in sectoren waar we in Provinciale Staten éxtra

lees verder »