• Coalitieakkoord

  Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer >
 • Goed werk en goed wonen

  De PvdA maakt werk van dat Gelderland. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus! We gaan door met herstel, en investeren in werk, wonen en duurzaamheid.

 • Josan Meijers gedeputeerde

  Josan Meijers is voor een tweede termijn gekozen als gedeputeerde namens de PvdA Gelderland. Josan is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde.

  Lees verder >

Ieder kind een kans

door Peter Kerris op 8 maart 2017

In Nederland groeien niet minder dan vierhonderdduizend kinderen op in armoede. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Voor kinderen betekent opgroeien in armoede zonder ontbijt naar school. In een oude zomerjas terwijl het hartje winter is. Geen geld voor een cadeautje, schoolreisje of de sportvereniging. Geen computer voor huiswerk en geen pakjes op

lees verder »

Windenergie in Gelderland

door Titus Visser op 2 maart 2017

Op 1 maart stelde de PvdA vragen aan Gedeputeerde Staten over de manier waarop bij realisatie van windmolens omgegaan wordt met het zogenoemde ‘inpassingsplan’. Dit instrument kan de provincie inzetten wanneer gemeenten geen medewerking willen verlenen aan een initiatief om een of meerdere windmolens te plaatsen. De betreffende gemeente wordt dan ‘overruled’. De Gedeputeerde gaf eerder

lees verder »

Ik start smart. Eerste stap naar meer bedrijvigheid in Gelderland

door Fokko Spoelstra op 1 maart 2017

In Gelderland schrijven zich jaarlijks ongeveer achttienduizend nieuwe ondernemers in bij de Kamer van Koophandel. Sommigen hebben al eerder een bedrijf gehad, voor anderen is het ondernemen nieuw. Vaak hebben ze een geweldig idee, maar beschikken ze nog niet over alle vaardigheden nodig om op hun idee ook een succesvolle onderneming te bouwen. Vanaf 2008

lees verder »

PvdA stemt in met Plussenbeleid

door Karin Jeurink op 1 maart 2017

Vandaag werden in de Statenvergadering de omgevingsvisie en omgevingsverordening vastgesteld. Dat klinkt technisch, maar het ging over heel belangrijke zaken. Meest gewichtige was het zogenoemde plussenbeleid: dit geeft veehouderijen meer ruimte tot uitbreiding, in ruil voor extra investeringen in gezondheid, dierenwelzijn, landschappelijke inpassing en de sloop van oude stallen. We hechten bij de uitbreiding van

lees verder »

Vragen over Europese gelden voor winkelpersoneel

door Fokko Spoelstra op 15 februari 2017

In verschillende media (waaronder RTV Drenthe en RTV Oost) is op 14 februari melding gemaakt van een bedrag van bijna twee miljoen euro dat op voorspraak van de Europese Commissie door het Europees Parlement is vrijgemaakt voor ontslagen winkelmedewerkers uit Overijssel en Drenthe. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de

lees verder »

PvdA wil afspraken met Vitesse over verkoop GelreDome

8 februari 2017

Uit berichten in dagblad De Gelderlander bleek vanmorgen dat gedeputeerde Jan Markink in gesprek wil met Vitesse over de mogelijke verkoop van stadion GelreDome. De PvdA juicht die gesprekken zeer toe, mits Vitesse bereid is haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te blijven nemen. Volgens fractievoorzitter Peter Kerris heeft de provincie hier een unieke kans om drie vliegen

lees verder »

Aanpak teruggang akker- en weidevogels

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 25 januari 2017

De toestand van de akker- en weidevogels op het boerenland is dramatisch. Al tientallen jaren holt het aantal grutto’s, kievitten, scholeksters en veldleeuwerikken achteruit. Dit is een signaal dat het over het geheel slecht gaat met het landschap en de biodiversiteit. Daarom heeft de PvdA Gelderland al in november 2015 een motie van GroenLinks mede

lees verder »

Perverse prikkel houdt sociale woningbouw tegen

door Peter Kerris op 24 januari 2017

Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen in Gelderland. Daar zijn provincie, wethouders, woningzoekenden, woningcorporaties én projectontwikkelaars het over eens. Hoe kan het dan, dat er nog geen oplossing voor het probleem is? En waarom bepalen overheden zonder andere partijen aan tafel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden? In sommige gemeenten is er een schrijnend

lees verder »

Vragen over Stand van zaken woonagenda’s

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 23 januari 2017

De PvdA Gelderland maakt zich grote zorgen over het aantal beschikbare toegankelijke en betaalbare huurwoningen in Gelderland. Al geruime tijd zijn er signalen dat er tekorten zijn en deze nemen alleen maar toe. Daarom heeft de fractie de volgende schriftelijke vragen gesteld: • Het programma De monitor besteedde vorig jaar december aandacht aan het tekort

lees verder »

Sociale en toegankelijke huurwoningen, kom meepraten!

door Anna-Lena Hedin-Penninx op 13 januari 2017

Samen werken aan een toegankelijke en sociale woningmarkt. Op maandagavond 30 januari organiseert de PvdA Gelderland een bijeenkomst over de behoeften, knelpunten en kansen voor met name woningen voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een kleine portemonnee. Begin december 2016 hebben we alle Gelderse leden een enquête gestuurd over welke zorgen er bij hen leven

lees verder »