Wonen | Ombouwen lege panden

Als PvdA hebben we een stempel gezet op meer mogelijkheden om te bouwen. Sociale en betaalbare huurwoningen hebben onze speciale aandacht gehad. Onze gedeputeerde Josan Meijers heeft veel overleg gevoerd met gemeenten en regio’s en er zijn flinke stappen gezet. In november kwam de koers van de provincie: Ruimte voor goed wonen naar buiten. De provincie gaat maatwerk leveren en flexibiliteit in de woningbouwplannen toepassen, zodat er snel gereageerd kan worden op ontwikkelingen in de samenleving. Een goed voorbeeld daarvan zijn de ontwikkelingen in Apeldoorn, waar nu 900 broodnodige sociale woningen bijkomen.