Jos Ross

Mijn naam is Jos Ross, ik ben 65 jaar en woon in Zevenaar. Ik ben ervan overtuigd dat nog veel mensen nauwelijks een idee hebben wat de waterschappen in ons land eigenlijk doen. Het blijft een beetje de onzichtbare bestuurslaag. Daar moet wat aan gebeuren. Goede communicatie en educatie zijn onmisbaar. Mensen kunnen zelf heel veel doen aan een goed waterbeheer in ons land.

Bijvoorbeeld door hun tuinen te vergroenen en daarmee ervoor te zorgen dat het regenwater goed kan worden afgevoerd. Soms staat een waterschap in de belangstelling als de eigen belangen van bewoners van een gebied in het geding zijn. Bijvoorbeeld bij de “herwaardering” van de Rijnstrangen als retentiegebied bij hoog water. Iets dat uiteraard een grote impact heeft op de mensen die er wonen. Wat kan een waterschap allemaal wel en niet doen in een periode van grote droogte, zoals in de zomer van 2018?

Als autochtone Liemers-bewoner ken ik het gebied op mijn duimpje. Ik weet het belang van schoon en veilig water voor deze streek. Ik zet me graag in voor:

  • Het voorkomen van wateroverlast in stad en dorp;
  • Een goede balans tussen belangen van burgers, natuur en economie;
  • Duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer;
  • Goede communicatie en educatie over het werk van waterschappen;
  • Behoud van de kwijtscheldingsregeling.