Wonen | Sociale huur waar nodig

Een bijzonder woon-succes is het programma Steengoed Benutten. Met dit programma heeft de PvdA in de provincie er voor gezorgd dat op meer dan 150 locaties in vrijwel alle Gelderse gemeenten leegstaande panden meehelpen ombouwen tot woningen. Dat is een fantastisch resultaat en dat smaakt naar meer.