Secretaris

Wopke Veenstra

Wopke Veenstra was van 1989 tot juli 2015 directeur ICT/Informatievoorziening aan de Radboud Universiteit. Zijn pensionering maakte tijd vrij voor een uitbreiding van zijn maatschappelijke activiteiten. De functie van secretaris van het gewestelijk bestuur sloot goed aan bij zijn interesses en gaf hem de kans om iets te doen voor de partij waar hij al langer passief lid van was.

Wopke is verder voorzitter van de schaakvereniging PION in Groesbeek, penningmeester van de protestantse kerk van Groesbeek en van de stichting Matata en hij zingt in een popkoortje.