Gedeputeerde

Peter Kerris

Wonen, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen, programma SteenGoed Benutten en fonds nazorg stortplaatsen