Rijn en IJssel

Er zeker van zijn dat je veilig kan wonen en werken achter de dijken, dat ons water schoon en gezond is en dat lasten eerlijk worden verdeeld. Daar staat PvdA Rijn en IJssel voor. Hier lees je alles over wat de PvdA in het waterschap wil bereiken.

Klik hier voor onze gekozen waterschapsbestuurders

Droge voeten en schoon water: Droge voeten en voldoende schoon water heeft bij de PvdA vanzelfsprekend prioriteit. Hevige regenbuien en periodes met langdurige droogte komen steeds vaker voor. Om de effecten van droogte tegen te gaan zorgen we voor mogelijkheden voor wateropslag. Om wateroverlast door regenbuien te verminderen wil de PvdA dat het waterschap samen met de gemeenten zorgt voor meer natuurlijke opvangplekken voor regenwater: minder tegels en stenen, meer vijvers, beken en aantrekkelijk groen.

Eerlijk delen: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarom houden we vast aan een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en worden mensen met een kleine portemonnee ontzien. De vervuiler betaalt en mensen of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het waterschap worden beloond. We ondersteunen de ondernemers en boeren die zorgen voor werkgelegenheid en die werken aan een schone en duurzame leefomgeving.

Samen doen: In de projecten van het waterschap willen we meer invloed geven aan inwoners en (belangen)organisaties. Zo versterk je niet alleen de band van de bewoners met hun gebied, maar maak je ook gebruik van hun deskundigheid. Ook willen we jong en oud bewuster maken van wat je zelf kunt doen door bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen van het riool en je tuin te vergroenen. En hoe je kunt voorkomen dat bijvoorbeeld medicijnresten of microplastics in het water terecht komen. Van schoon water kun je meer genieten. Het waterschap is er voor iedereen, of je nu in de stad of op het platteland woont. De PvdA wil dat natuurbeleving en recreatie op en langs het water de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld door het openstellen van kades en dijken voor de wandelaar en de fietser en door te zorgen voor meer biodiversiteit.

Meer democratie: Van de dertig zetels in het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel zijn tweeëntwintigzetels democratisch verkiesbaar en zijn acht zetels verdeeld over de agrariërs, de natuurbeheerders en de ondernemers. Dit is vergelijkbaar met dat een groep van grote bedrijven en organisaties in Nederland meer dan een kwart van de zetels in de Tweede Kamer in handen hebben. De PvdA wil dat alle zetels in het waterschap democratisch gekozen gaan worden, net zoals nu ook al in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten het geval is.

Sociale werkgever: De PvdA streeft naar eerlijke banen, ook binnen het waterschap. Het waterschap moet als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. Ze moet kansen bieden voor mensen die om wat voor reden ook moeilijk aan een baan of stage kunnen komen en op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden eerlijke en sociale keuzes gemaakt. En ervoor zorgen dat de aannemer die bijvoorbeeld onze dijken versterkt ook maatschappelijk verantwoord onderneemt. Samen zorgen voor een veilig, groen en sociaal waterschap.

Ons verkiezingsprogramma:

Klik op de afbeelding voor het verkiezingsprogramma