6 maart 2015

Veilig wonen achter sterke dijken dankzij het waterschap

“Je kunt de wereld niet veranderen, maar wel zeggen wat je vindt”, dat is mijn motto. Als kandidaat voor het bestuur van waterschap Rivierenland sta ik (Hawar Mouhiddine) op de 6e plek van de lijst van de PvdA. Ik ben jong en heb ambities. Daarom heb ik me kandidaat gesteld.

 

Zo’n 19 jaar geleden vluchtte ik samen met mijn familie uit Kurdistan (noord-Irak). Ik heb 2 jaar in een asielzoekerscentrum gezeten in Someren en kwam daarna vervolgens in Papendrecht terecht. Ik heb armoede zelf meegemaakt. Met helemaal niets kwam ik naar Nederland en het was moeilijk om iets op te bouwen. Ik deed bijvoorbeeld drie seizoenen met dezelfde voetbalschoenen, omdat er geen geld was voor nieuwe.

Al op jonge leeftijd had ik politieke ambities, maar de drempel om daadwerkelijk zelf mee te doen was voor mij altijd te hoog. Totdat de jongerenwerkers van Interval, waar ik eerst als bezoeker veel kwam en nu als vrijwilliger bij betrokken ben, me aanmoedigden om vanwege mijn belangstelling voor politiek eens een commissievergadering bij te wonen. Dat heb ik gedaan en ik vond het fascinerend. Ik bleef maar gaan en besloot me aan te sluiten bij de PvdA. Er schuilde al vroeg een socialist in me. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Daarom koos ik voor de PvdA.

 

Belangrijke speerpunten van de partij bij de verkiezingen voor waterschap Rivierenland zijn aandacht voor recreatie in, op en aan het water, voor inwoners en gasten van buiten het rivierengebied. In het kader van klimaatverandering aandacht besteden aan mogelijkheden voor extra waterberging en veilig wonen en werken achter de dijken voor alle inwoners van het Rivierengebied. Dat zijn stuk voor stuk thema’s waar ik mij mee kan identificeren. Ik zou ook graag willen dat de bewoner een duidelijker stem gaat krijgen in het bestuur van het waterschap. Die rol wil ik graag oppakken.

 

Met de partijleden om me heen ben ik heel blij. Ze helpen me ontzettend goed op weg.