15 september 2013

Opinie Tom Couwenhoven: De Partij van de Arbeid moet voor de JSF stemmen en voorwaarden stellen

Het gaat bij de discussies over de JSF niet om de vraag of we een nieuw vliegtuig willen maar om de vraag of we een leger willen of niet en waarvoor we dat willen inzetten. Ik vind dat een soevereine staat een leger hoort te hebben voor het beschermen van het eigen grondgebied, meer algemeen voor de bescherming van het eigen belang, -dat kan dus in een ver buitenland zijn-, en als stok achter de deur bij het diplomatieke verkeer. Ik vat ons ons verkiezingsprogramma wel heel kort samen.

En bij een leger hoort een goed vliegtuig voor de verdediging van de troepen (in Srebenica destijds node gemist) en de ondersteuning bij aanvallen. Ik vraag me af of veel tegenstanders van de JSF de consequentie willen aanvaarden om het leger af te schaffen. Verder denk ik dat de keuze voor een ander, bestaand, vliegtuig ons niet veel minder gaat kosten. Je hebt dan bovendien iets wat niet meer voldoet aan de nieuwste eisen. Investeer in de toekomst en neem het nieuwste: de JSF.


Voorwaarden

1. Formuleer een duidelijke visie op en doel van de inzet van ons leger: daar waar ons eigen belang mee gediend is en voor humanitaire acties. Dus bescherming van ons eigen grondgebied en ons belang elders. Dus niet in Afghanistan en Irak, wel in Mali. Niet voor terrorisme bestrijding (heb je inlichtingendiensten voor), regime change (is ons pakkie an niet) en bestrijding massavernietigingswapens in verre landen en scheepvaart routes. De vraag is of we destijds de genocide in Rwanda hadden kunnen voorkomen als we dat gewild hadden.

2. Formuleer haalbare doelen en houd vol tot ze gerealiseerd zijn. Afghanistan is een voorbeeld van hoe het niet moet. We zijn er binnengevallen om een broeinest van terrorisme te vernietigen plus het bijbehorende Taliban regime. Dat eerste is min of meer gelukt en de taliban heeft zich tactisch teruggetrokken. Vervolgens zijn we gaan werken aan regime change. En nu trekken we ons te vroeg terug; maar wat op tijd is weten we niet. Nooit meer doen.

3. Zo efficiënt mogelijke organisatie van ons leger: Samenvoegen van onze drie korpsen speciale troepen, -luchtmobiele brigade, commando’s en mariniers-, tot één keurkorps ligt voor de hand. En we schijnen relatief veel officieren te hebben; een verandering daarin lijkt me eenvoudig te realiseren.

Tom Couwenhoven – fractielid PvdA Rheden