29 mei 2014

Opinie: Mantelzorgboete

De regering heeft voorgesteld om de AOW te korten als kinderen hun hulpbehoevende ouders of als andere mantelzorgers hulpbehoevende ouderen in huis nemen. Dit moet niet doorgaan, omdat:

– het niet overeenkomt met het doel van de participatie gedachte;

– potentiële mantelzorgers zich nu wel twee keer zullen bedenken;

– de AOW een verzekering is tegen armoede op onze oude dag; je betaalt er tenslotte premie voor;
– het voordeel voor de betreffende partijen omdat ze huishoudens delen, als het al optreedt, waarschijnlijk gering is;

Tom Couwenhoven Lid afd. Rheden

 

PS
De regering stelt kostendelersnorm in de AOW met een jaar uit. Zij zal het komende jaar benutten om op verzoek van de PvdA samen met o.a. gemeenten en het Sociaal en Cultureel Planbureau te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verder ondersteuning behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg.