27 november 2014

Jean Eigeman blogt: lijsttrekkersverkiezing overwinning ledendemocratie

12 november 2014, heugelijke dag voor de PvdA Gelderland. We konden de uitslag  bekend maken van de lijsttrekkersverkiezing voor Provinciale Staten en voor het Waterschap Rivierenland. Ruim 18% van de leden heeft gestemd voor een provinciale lijsttrekker, dat zijn ruim 900 mensen, 15,5 % van de leden in Rivierenland deed dat ook voor hun waterschap, met ruim 400 mensen. Het heeft de PvdA in meer opzichten wat opgeleverd: 2 goede  lijsttrekkers. Peter Kerris voor de Staten (wij gaan voor jong en gedreven), Gerard Nieuwenhujzen voor het waterschap Rivierenland ( wij gaan voor ouder en gedreven).

Maar er is meer.De democratie in onze partij heeft gezegevierd. De ledenvergadering heeft gekozen voor lijsttrekkersverkiezingen ondanks de aarzelingen van het bestuur, feiten logenstraffen die aarzeling. Goed dat de ledendemocratie in meer opzichten haar werk doet! Ik ben er blij mee omdat het op inhoud in de debatten en op proces door enthousiaste partijgenoten in en rond debatten en zeker ook door kandidaten nieuwe energie heeft gegeven. Dat kunnen we goed gebruiken als opmaat voor de verkiezingen in maart 2015. We kunnen het ook goed gebruiken voor de broodnodige vernieuwing van de partij (en voor andere politieke partijen). Er is geen aanleiding voor triomfalisme, wel moeten we het waarderen als omslagmoment!

Democratie is een maatschappelijk goed van de hoogste orde en we zullen moeten leren dat partijen geen eigenaar zijn van het bestel (zie Peter Mair, ‘Running the void’) zoals wij dat nu gebruiken. Rechtstreekse invloed van burgers in open processen, selectief gebruik maken van referenda, open zetels, het verkennen van andere manieren om zetels te verdelen (zie van Reijbrouck, ‘Tegen verkiezingen’), regionalisering van de zetels voor een meer rechtstreekse binding tussen kiezers en gekozenen (ook lokaal en provinciaal!). Er is dus meer te doen dan canvassen om de PvdA te vernieuwen. Minder centralisme, ook intern kan de band met burgers verbeteren. Overigens moeten wij als burgers ook nog meer werk maken van burgerschap, in buurten en dorpen en niet alleen de bikkels het vrijwilligerswerk laten doen.

Het is de komende jaren noodzakelijk om kritisch te kijken naar de rol van politieke partijen in het democratisch bestel. We kunnen daarvoor lering trekken uit de ervaringen met de afgelopen lijsttrekkersverkiezingen, de aanpak, het proces maar dieper liggend ook naar hoe we andere manieren kunnen uitvinden om de lokale en provinciale democratie weer levend te maken. Ook buiten de verkiezingen om.

Nu eerst campagne voeren voor een goede uitslag voor de Gelderse staten en de Gelderse waterschappen. Dat gaat over inhoudelijke keuze: eerlijk delen (waterschapslasten naar draagkracht), werken aan werk met slimme plannen voor energiebesparing, versterken van de slagkracht van gemeenten, instellingen en mensen in dorpen en buurten als het om zorg gaat en nog veel meer ….!

 

Jean Eigeman
Voorzitter gewest Gelderland PvdA