6 augustus 2014

Gelderland wandelprovincie nr. 1

De Omgevingsvisie is afgelopen Statenvergadering vastgesteld. De Omgevingsvisie is een overkoepelend beleidsdocument voor allerlei beleidsterreinen die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Landbouw en natuur, maar ook winkels en kantoren, logistieke hotspots en vliegveld Teuge, alle kwamen aan de orde bij de bespreking ervan. Maandenlang is er hard aan dit document gewerkt door ambtenaren, politici en betrokken organisaties. Een heel proces van co-creatie ging eraan vooraf, waarbij samen met Gelderse burgers, landbouwpartijen en bedrijven nagedacht is over de inrichting van onze provincie. Het maakt de Omgevingsvisie tot een van de belangrijkste beleidsdocumenten over ruimtelijke ordening voor de komende tijd.

Ook is er  in de Omgevingsvisie op prominente wijze aandacht voor het recreatief toeristisch product Gelderland. Doel: streven naar Gelderland wandelprovincie nr. 1.
Van een hoorzitting van Provinciale Staten is gebruik gemaakt om duidelijk te maken dat voor het bereiken van het doel “Gelderland wandelprovincie nr. 1” meer nodig is dan alleen doeltreffende marketing en samenwerking van marktpartijen. Er is aandacht nodig voor wandelpaden en de samenhang in de netwerken. Hiervoor is het leggen van relaties tussen het provinciale ruimtelijke beleid (leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit), het mobiliteitsbeleid en het beleid met betrekking tot de vrije tijdseconomie nodig. Een regie van de provincie is daarbij onontbeerlijk.

Ingrid Hijman van de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Gelderland nam het voortouw en wist samen met anderen op twee na alle fracties achter een amendement op de Omgevingsvisie te krijgen.

Belangrijke winstpunten: de voetgangers en meer in het algemeen het langzame verkeer is beter in beeld in het verkeers- en vervoersbeleid, het voornemen om te komen tot wandelroutenetwerken in Gelderland en regie van de Provincie. “We hopen nu niet alleen op een meer samenhangende netwerken van wegen en paden voor het langzame verkeer, maar ook op een betere afstemming van de vele initiatieven voor wandelroutes en op een betere vindbaarheid van de beschikbare mogelijkheden in de toekomst en een zorgvuldig beheer en beleefbaarheid van de grote in Gelderland aanwezige landschappelijke en andere kwaliteiten”, aldus vrijwilliger Han van der Voet (voorzitter WOG).

_____
Bron: WOG