28 november 2012

De schijnwerper op…Paula Wieggers

Paula Wieggers heeft haar intrede gedaan in de Statenfractie. Zij neemt de plaats in van Josan Meijers die gedeputeerde is geworden. De schijnwerper op Paula die nu voor de derde keer als Statenlid is geïnstalleerd.

“Politiek hoort bij mij” 

Paula Wieggers (55) was in de Statenperiode 2007 – 2011 eerste fractievolger. Als fractievolger was zij heel actief en zij hoopte vanzelfsprekend dat zij op enig moment Statenlid zou kunnen worden. Helaas waren In de vorige Statenfractie de mutaties gering.  Paula werd een keer  geïnstalleerd  als tijdelijke vervanger  in verband met ziekte van een Statenlid. Aan het eind van de periode stond zij voor de tweede keer tegenover de Commissaris van de Koningin om de belofte af te leggen toen de fractievoorzitter zijn functie had neergelegd. Nu is Paula voor de derde keer geïnstalleerd als Statenlid. Zij gaat zich bezig houden met de portefeuille jeugdzorg.

Paula werd in 1990 lid van de PvdA. Daarna heeft zij allerlei functies vervuld  in de verschillende plaatsen waar zij woonde. In Vleuten was zij betrokken bij het werk van de gemeenteraadsfractie als commissielid.  Ze deed in Den Haag mee aan een werkgroep arbeid-werk-uitkering, waaraan zij goede herinneringen bewaart. In haar huidige woonplaats  Zutphen maakt zij deel uit van de werkgroep bovenlokaal.

En dan nu in de Staten voor  langere tijd. Waarom heeft Paula zich in 2011 opnieuw kandidaat gesteld voor deze bestuurslaag  die door velen onzichtbaar, stoffig  en min of meer overbodig  wordt gevonden.  “Politiek hoort bij mij. Het is een mogelijkheid om een bescheiden steentje bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meetelt.  En ik vind de provincie  helemaal geen overbodige bestuurslaag.  In de vorige periode heb ik in de commissie landelijk gebied gezeten. Wat daar aan de orde kwam was belangrijk en boeiend. Het ging over het bereiken van een goede balans tussen natuurbehoud, bedrijvigheid en de leefomgeving van de bewoners in het landelijk gebied. Dat is een ingewikkelde opgave.  Ik heb me ook bezig gehouden met jeugdzorg.  Dat ga ik nu weer doen.  In de sfeer van de jeugdzorg heb ik arbeidservaring en ik denk een goede bijdrage te kunnen leveren aan de gesprekken over de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het standpunt van de PvdA Statenfractie dat het moet gaan om een warme overdracht deel ik volledig.”

Paula heeft een eigen bedrijf. Zij is interim- en verandermanager. “Waar ik me nu vooral mee bezighoud, is het toekomstbestendig maken van organisaties die te maken hebben met de WMO en de kortingen op de AWBZ. Ik werk op dit moment  bij Filadelfia Zorg als tijdelijke verandermanager.

Een van Paula’s  hobby’s is sport. “Daar houd ik me intensief mee bezig. Ik geef ook zgn. Pilatestrainingen. Het is een trainingsvorm om allerlei onderdelen van het lichaam te activeren en te versterken. Ademhaling, spieren, gewrichten. Nuttig en heel gezond!

 

MB