Rivierenland

Programma waterschap Rivierenland

Het werk van het waterschap is heel divers en van groot belang: veilig wonen achter de dijken, droge kelders in het huis, schoon water in de gracht en sloot, het schoon maken van rioolwater, water voor landbouw en natuur, water waar je kunt vissen en varen en natuur om te fietsen en wandelen. Als PvdA willen we een actieve bijdrage leveren door deelname aan het bestuur van waterschap Rivierenland.

De speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA voor Rivierenland zijn:

  • – Een groen, duurzaam en sociaal waterschapsbeleid staat centraal;
  • – Toegang tot schoon en veilig water in de directe woonomgeving ook in de stad;
  • – Waterschapsbelasting zo laag als kan en zo hoog als moet;
  • – Veilig wonen en werken achter de dijken voor alle inwoners van het Rivierengebied;
  • – Veel aandacht voor recreatie in, op en aan het water, voor inwoners en gasten van buiten het Rivierengebied;
  • – Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de minst bedeelden;
  • – Schoon water voor iedereen: de vervuiler betaalt bij verontreiniging;
  • – Een goede afweging in de belangen van natuur en milieu, ecologie en landbouw;
  • – Speciale aandacht voor doelgroepen voor wie de afstand tot water en natuur groot is;
  • – In kader van klimaatverandering aandacht besteden  aan mogelijkheden voor extra waterberging.