Waterschappen

In het Gewest Gelderland zijn drie waterschappen actief: Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe. Deze waterschappen hebben overschrijden de provinciegrenzen, maar de hoofdkantoren staan van alle drie in Gelderland. Het gewest Gelderland heeft om die reden de hoofd verantwoordelijkheid voor deze waterschappen.

In 2015 zijn er voor het laatst waterschapsverkiezingen gehouden, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. De PvdA is in alle drie de waterschappen vertegenwoordigd en heeft in alle drie de waterschappen drie zetels in het algemeen bestuur. In het waterschap Rivierenland zit de PvdA ook in het hoogheemraadschap, het dagelijks bestuur van het waterschap.