Door Fokko Spoelstra op 22 september 2015

Rechtbank in Zutphen: PvdA houdt vinger aan de pols

De fractie van de PvdA Gelderland kijkt met zorg naar de ontwikkelingen rondom de rechtbank in Zutphen, die dreigde te verdwijnen na plannen van de Raad voor de Rechtspraak. Eerder werd een soortgelijk vertrek gevreesd voor het gerechtshof van Arnhem, naar Zwolle. Dat lijkt afgewend.

Statenlid Fokko Spoelstra: “Maatschappelijk is de plus voor Arnhem kleiner dan het verlies voor Zutphen. We zijn natuurlijk blij met het behoud van het Gerechtshof in Arnhem, maar we maken ons zorgen over het effect voor Zutphen. Daar is al zoveel verdwenen.”

Tijdens de begrotingsbehandeling in Den Haag werd de motie van onder andere Diederik Samsom aangenomen die vroeg om de sluitingen van rechtbanken van Almelo tot Zutphen nog eens nader te onderzoeken en de resultaten in 2018 te bekijken. Daarmee blijft ook de rechtbank in Zutphen voorlopig open.

We zetten als PvdA in op het behoud van werkgelegenheid voor Gelderland, maar ook de mogelijkheid in de buurt de gang naar de rechtbank te kunnen maken moet voor iedereen mogelijk blijven.

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra