Zorgen over bomenkap

14 december 2017

Vanuit de Gelderse samenleving ontvangen wij steeds vaker zorgen over grootschalige bomenkap langs provinciale wegen. Elke 8 a 9 jaar vindt volgens de systematiek van de trajectaanpak groot onderhoud plaats aan al onze provinciale wegen. Hierbij is niet alleen oog voor onderhoud van de bestaande situatie, maar ook voor mogelijke verbeteringen om de weg verkeersveiliger te maken. Dit brengt dilemma’s met zich mee. Het gaat daarbij met name over het maken van de afweging tussen verkeersveiligheid aan de ene kant en landschappelijk inpassing en behoud van groen aan
de andere kant. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. GroenLinks en de PvdA willen echter weten op welke wijze de provincie daarnaast zorg blijft dragen voor biodiversiteit en landschap. Hoe wordt eventuele kap van bomen gecompenseerd? Daarover stelden we samen met GroenLinks schriftelijke vragen.