Door Peter Kerris op 13 april 2017

Yvonne de Jager opvolgster Piet Wanrooij

Op 12 april nam Piet Wanrooij afscheid als lid van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland. Een nieuwe baan is niet langer te combineren met het werk in de Staten. Piet kwam zes jaar geleden, op eigen kracht, met ruim voldoende voorkeursstemmen, in de Staten. Hij voerde het woord over onder meer werkgelegenheid en mobiliteit en wist met creatieve ideeën en doordachte plannen het verschil te maken voor mensen. De motivatie van Piet was even simpel als wezenlijk: ‘ik realiseerde me dat ik het gewoon enorm goed heb en ben politiek actief geworden om mensen die het minder hebben een stem te geven’. De fractie is veel dank verschuldigd aan Piet Wanrooij en wenst hem alle goeds.

Yvonne de Jager, al twee jaar actief als fractievolger, nam vervolgens het stokje over. Yvonne: ‘Op 12 april ben ik beëdigd als Statenlid voor de Provincie Gelderland als vervanger van Piet. De afgelopen twee jaar heb ik als commissielid ervaring op mogen doen in de Statencommissie Algemeen Bestuur en Financiën. Nu volgt het “echte” werk in de Staten. Ik ben er trots op dat ik, samen met de fractie, mag laten zien waar we als PvdA in Gelderland voor staan. Aandacht voor werk, goed én betaalbaar wonen en een goede bereikbaarheid in de hele provincie. Ik vind het belangrijk dat we oog houden voor de mensen in onze provincie voor wie een betaalde baan of een eigen huis niet vanzelfsprekend is. Een mooi voorbeeld is het plan, dat nu door de provincie wordt voorbereid, om laaggeletterdheid te bestrijden en mensen daarmee meer kansen te bieden. Ik blijf me de komende twee jaar vooral bezighouden met de financiën van de provincie Gelderland.’ Yvonne, welkom en veel succes!