24 januari 2013

Windmolens moeten

De PvdA steunt Gedeputeerde Staten in hun voornemen om een inpassingsplan voor te bereiden voor een windpark in de gemeente Zevenaar. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Zevenaar wil geen windmolens. Door verandering in de wetgeving kan in zo’n geval een ondernemer die een windmolenpark wil aanleggen aan de provincie verzoeken een inpassingsplan te maken.

 

In de Statenvergadering van 23 januari laaide bij dit agendapunt de discussie voor de zoveelste keer hoog op. De tegenstanders zijn of fanatieke bestrijders van windenergie of zij willen geen voornemen steunen dat niet wordt gedragen door de gemeenteraad. Uiteindelijk bleek een meerderheid in Provinciale Staten bereid om het voornemen van GS een kans te geven.

 

Niemand is dol op een windmolen in zijn achtertuin. Toch zullen er windmolens geplaatst moeten worden. Gelderland moet 210 MegaWatt windenergie produceren in 2020. We zijn al jaren bezig met het invullen van een eerdere taakstelling: 140 MW. Daarvan is nu 38 MW geplaatst (16 windmolens).  De PvdA vindt daarom dat er vaart moet worden gemaakt met de 172 MW die nog moeten worden gerealiseerd.