We zijn los! Campagne 2019 officieel afgetrapt

25 februari 2019

We zijn los! De campagne voor Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2019 is officieel afgetrapt. In een bomvolle zaal en in aanwezigheid van Tweede Kamerlid John Kersten en fractievoorzitter in de Eerste Kamer Esther-Mirjam Sent heeft onze lijsttrekker Peter Kerris het officiële startschot voor deze o zo belangrijke campagne gegeven.

Lijsttrekker Peter Kerris: ‘Deze verkiezingen gaan over het beter maken van Gelderland. Dat de Gelderlanders zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis, van een leraar voor de klas en van de zorg die ze nodig hebben. Daar gaan we aan werken, dat doen we samen!’

PvdA fractievoorzitter in de Eerste Kamer Esther-Mirjam Sent benadrukt het belang van deze verkiezingen voor de krachtverhoudingen in de landelijke politiek: ‘Het kabinet is alleen maar met zichzelf bezig. De arbeidsmarkt wordt niet eerlijker, het klimaatprobeem niet opgelost. Met een sterke PvdA in de senaat kunnen de onzalige plannen van dit kabinet niet meer op onze steun rekenen in de Eerste Kamer.’

Ook voor de waterschappen is de inzet voor de PvdA helder. Lijsttrekker voor waterschap Rijn & IJssel Anna-LenaPenninx: ‘We willen zeker zijn van droge voeten en schoon water. We willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, eerlijke banen en dat de vervuiler gaat betalen.’

Zeker zijn dus. Van een fijne, betaalbare woning en goed werk. Voor een eerlijke toekomst voor iedereen. In een samenleving waar niet multinationals en bedrijfsleven alle voordelen opstrijken, maar mensen meedelen. Daar knokken we samen voor