11 december 2013

Vrijheidsmuseum: Onafhankelijk onderzoek en goede oplossing voor Cultuurspinnerij

 

De PvdA Gelderland heeft ingestemd met een provinciale bijdrage van 200.000,- euro, voor een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen voor de ontwikkeling van een Vrijheidsmuseum WOII in het Nijmeegse Vasim-gebouw. Voor de financiering van de plannen is in totaal 6 miljoen van de Provincie Gelderland gevraagd.

Fractievoorzitter Muus Groot zet het standpunt van de Partij van de Arbeid uiteen.

“Het fiasco van het Nationaal Historisch Museum (weet u het nog?) willen we niet terugzien bij de beslissing over het Vrijheidsmuseum. Het concept van het Vrijheidsmuseum is schitterend. Maar de verkenning van de exploitatiemogelijkheden door de onafhankelijke verkenners Giessen en Sieburgh legt onzekerheden bloot, die nader onderzocht moeten worden.

De  Partij van de Arbeid wil dat het ondernemingsplan wordt uitgewerkt en we hopen daardoor voldoende houvast te  krijgen om volgend jaar positief te kunnen beslissen over het museum. Maar er  moet wel opheldering worden verschaft over de vragen en onzekerheden die in de verkenning worden gesignaleerd met betrekking tot de exploitatie.

Het publiek is grillig en veeleisend. Er wordt dus optimaal en maximaal cultureel ondernemerschap verlangd en wie enig gevoel heeft voor bedrijfsvoering begrijpt dat het Vrijheidsmuseum krachtig, vanuit één herkenbare visie bestuurd moet worden en niet als een moesjawara van deelbelangen. De verkenners  bepleiten een bestuurlijke structuur zonder binding met de besturen van de drie lokale musea, die het Vrijheidsmuseum bedachten.

Maar wat wordt de positie van die musea dan? Het  Vrijheidsmuseum  zou de kwetsbare  museale organisaties  in Groesbeek, Overloon en Oosterbeek moeten bundelen en versterken, schrijven de verkenners. Maar hun exploitaties zijn buiten de verkenning gehouden. Sommige vertegenwoordigers van de lokale musea en hun B&W´s vrezen aan hun lot te worden overgelaten. Vfonds  directeur Ton Heerts bevestigde afgelopen zondag bij TV Gelderland dat er wél rekening wordt gehouden met investeringen in de omliggende musea.

Dan is er nog de Cultuurspinnerij: de ruim 80 culturele ondernemers die al jaren gehuisvest zijn in het Vasim-pand. Het samenwonen van de Cultuurspinnerij en  het Vrijheidsmuseum noemen de verkenners  een onzekere zaak. De moeilijkheid is, volgens hen, de eis dat één partij de baas moet zijn van het Vasim gebouw en wel zo dat alle samenwonende  partijen substantiële  financiële voordelen zullen behalen en  over professioneel management kunnen beschikken. Als Partij van de Arbeid gaan wij ervan uit dat de gemeente Nijmegen de Cultuurspinnerij een aanbieding zal doen inzake de huisvesting, die in overeenstemming is met de  in het geding zijnde  artistieke- en werkgelegenheidsbelangen.

Het gebouw zelf is als publiekstrekker belangrijk. Om de Vasim de benodigde uitstraling te geven  heeft het een spectaculaire architectonische impuls nodig, schrijven de verkenners. We vinden het verstandig dat het nadere onderzoek zich ook daar op oriënteert.

Als Partij van de Arbeid zijn we  positief over het  Vrijheidsmuseum. Over het museale concept en over kansen voor de  toeristische sector in onze provincie. Maar de vragen naar de publieksbenadering en de inkomsten, naar de  bestuursstructuur, naar de regionale context en naar de architectuur van het Vasim gebouw zijn majeure onderzoeksvragen bij de uitwerking van het ondernemingsplan. Zij bepalen het definitieve ‘go’, of  ‘no go’.

Het verdere onderzoek daarover moet onbevooroordeeld, onafhankelijk en vooral deskundig zijn. Zo ja, dan is er draagvlak bij de PvdA.”

Muus Groot – Fractievoorzitter

Muus Groot