Door Fokko Spoelstra op 15 februari 2017

Vragen over Europese gelden voor winkelpersoneel

In verschillende media (waaronder RTV Drenthe en RTV Oost) is op 14 februari melding gemaakt van een bedrag van bijna twee miljoen euro dat op voorspraak van de Europese Commissie door het Europees Parlement is vrijgemaakt voor ontslagen winkelmedewerkers uit Overijssel en Drenthe. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat jaarlijks 150 miljoen te besteden heeft. Het geld is bedoeld voor voornamelijk jonge medewerkers van zes bedrijven die onlangs failliet gegaan zijn: Aktiesport, Dolcis, Manfield, Perry Sport, Scapino en V&D. De medewerkers kunnen met het geld bijvoorbeeld bijgeschoold worden of ondersteuning krijgen bij het opstarten van hun eigen bedrijf.

Ook voor de Gelderse werkgelegenheid is de detailhandel een belangrijke sector, iets meer dan tien procent van de Gelderse banen zijn banen in de detailhandel. Ook in Gelderland is de afgelopen jaren door verschillende faillissementen een aanzienlijk aantal banen verloren gegaan. Grote winkelketens die zich onlangs in de provincie gevestigd hebben, waardoor de werkgelegenheid ook weer is toegenomen, zijn ondertussen op negatieve manier in het nieuws waar het gaat om arbeidsomstandigheden.

Dit alles roept bij de fractie van de PvdA een aantal vragen op:

  1. Hoe is het momenteel gesteld met de werkgelegenheid in de Gelderse detailhandel. Hoe veel voltijdsbanen zijn er momenteel in de detailhandel en is in beeld wat de kwaliteit is van die banen (voltijd/deeltijd, vaste aanstelling of flexcontract).
  1. Is bekend hoeveel medewerkers in de detailhandel in Gelderland de afgelopen 5 jaren hun baan hebben verloren?
  1. Is bekend hoeveel van deze mensen nu nog werkloos zijn?
  1. Wordt vanuit het beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt actief gewerkt aan het aan de slag krijgen, oa door om- en bijscholing van ontslagen medewerkers uit de detailhandel?
  1. Is GS bekend met het genoemde Europese fonds van waaruit nu middelen vrijgemaakt worden om mensen in Drenthe en Overijssel opnieuw aan de slag te helpen.
  1. Heeft GS ook overwogen of overweegt GS om ook voor Gelderland op dit fonds een beroep te doen?

 

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra