Door Karin Jeurink op 25 mei 2016

Vragen Outlet Zevenaar

In de vergadering van Provinciale Staten heeft Karin Jeurink samen met Stan Hellegers van D66 vragen gesteld over de Outlet Zevenaar.

Aanleiding

Op 18 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plan van de gemeente Zevenaar om een outletcenter te bouwen aan de rand van Zevenaar in het zicht van de A12. De provincie heeft zich verzet tegen dit plan omdat dit in een wijde regio rondom Zevenaar voor leegstand kan zorgen. De Raad van State ging niet mee in deze argumentatie omdat de leegstand die kan ontstaan niet significant zal zijn. Mede gezien de recente uitspraken van Minister Kamp over de ontwikkeling van het winkeloppervlak in Nederland vinden wij nog steeds de ontwikkeling van een Outletcenter in Zevenaar niet getuigen van een goede ruimtelijke ordening.

De fracties van D66 en PvdA hebben hierover de volgende vragen:

1 Vervolgacties van GS na uitspraak Raad van State:
­ Welke acties onderneemt GS naar aanleiding van de uitspraak van de RvS?
Is de verwachting dat een proactieve aanwijzing een juridisch sluitende oplossing is?

2. uitwerking plannen Outlet Zevenaar:
­ Heeft de provincie een rol in de uitwerking van de plannen voor de Outlet Zevenaar? Moet
er bijvoorbeeld een bijdrage geleverd worden aan de infrastructuur die nodig is om het  centrum bereikbaar te maken?
­ Welke lijn volgt GS hierin?

3. Gevolgen voor Steengoed Benutten:
­ Kan Steengoed Benutten ingezet worden om de negatieve gevolgen voor de stadscentra in
de regio om Zevenaar heen te verzachten?

4. Regionaal Programma werklocaties:
­ Welke gevolgen heeft deze toevoeging van retailoppervlakte voor het RPW?
­ Moet er in het RPW extra retailoppervlak geschrapt worden? Zo ja, waar?

5. Ladder duurzame verstedelijking:
­ De Ladder duurzame verstedelijking heeft niet kunnen voorkomen dat de Outlet Zevenaar gebouwd mag gaan worden. Er staan nog een aantal andere ontwikkelingen in onze provincie in de planning waarbij aan de ladder getoetst wordt. Wij willen graag met de gedeputeerde in een debat in de commissie RLW onderzoeken of dit instrument afdoende werkt om goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Het debatverzoek volgt nog voor de  volgende commissievergadering.

In de commissie RLW van 15 juni gaan we in debat over de instrumenten die we tot onze beschikking hebben als Provincie.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink