Vragen over Brexit: kansen voor Gelderland

Door Fokko Spoelstra op 16 maart 2018

Bij het referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (VK) op 23 juni 2016 sprak een meerderheid van de bevolking zich uit voor uittreding uit de Europese Unie per 29 maart 2019. Dit heeft geleid tot het in gang zetten van de procedure tot vertrek uit de Europese Unie. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk het officiële verzoek tot uittreding ingediend. Duidelijk is dat het vertrek van het VK uit de EU ingrijpende gevolgen heeft voor de handel en daarmee de Nederlandse en Gelderse werkgelegenheid.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen:

  1. Heeft u als College in beeld wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor Gelderland en voor het Gelderse bedrijfsleven in het bijzonder?
  2. Op welke wijze worden bedrijven in Gelderland door de provincie geïnformeerd over de gevolgen van de Brexit?
  3. Welke mogelijkheden ziet u als College om de negatieve gevolgen van de Brexit voor Gelderland en het Gelderse bedrijfsleven te beperken?

Een aantal bedrijven uit het VK overweegt om zich in de EU te vestigen. Zo heeft Unilever woensdag 15 maart bekend gemaakt haar hoofdkantoren te concentreren in Rotterdam, en Londen te verlaten. Daarbij wordt ook nadrukkelijk het R&D centre in Wageningen genoemd als overweging voor vestiging in Nederland. De Brexit biedt daarmee ook kansen voor Gelderland, bijvoorbeeld door actief naast Unilever andere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk te benaderen die banden hebben met onze kennisinstellingen op het terrein van Food, Health en Energy. Uit recente persberichten blijkt dat het merendeel van de Engelse bedrijven, die in 2017 het besluit namen om zich in Nederland te vestigen, de keuze maakten voor vestiging in Amsterdam en omgeving.

  1. Welke kansen ziet u als College voor Gelderland en welke inzet gaat u plegen om bedrijven actief te benaderen voor vestiging in Gelderland?

In de Gelderlander van 16 maart konden we lezen dat via ontwikkelingsmaatschappij Oost NL 22 Britse bedrijven in het vizier zijn voor vestiging in Gelderland.

  1. Welke beleidsmatige en financiële inzet betekent dit voor de provincie en van welke budgetten gaat dit ten koste?
  2. Om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het?
  3. Staat de provinciale inzet en de geprognostiseerde groei van het aantal arbeidsplaatsen uwer inziens met elkaar in verhouding?
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra