31 mei 2014

Vooraankondiging themabijeenkomst "Dweilen met de kraan open?"

Themabijeenkomst “Dweilen met de kraan open?”

Hoe verbinden we water, ruimte en duurzaamheid

Datum: 28 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur
Plaats: Watermuseum, Arnhem

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Een goed moment voor een inspirerende bijeenkomst over het thema water. Water gaat een steeds belangrijkere rol spelen bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Hoe zijn we met het thema water bezig en spelen we wel op een adequate wijze in op belangrijke ontwikkelingen?
Het klimaat verandert. Steden warmen op. De neerslagverdeling verandert ingrijpend en we krijgen meer en meer te maken met extremen in de waterafvoeren van de grote rivieren. De bodem daalt met name in het veenweidegebied. We blijven ons voortdurend aanpassen aan al die veranderende omstandigheden. Maar zijn we daarmee niet aan het dweilen met de kraan open? Kunnen we het ons nog wel permitteren om de ogen te sluiten voor de klimaatproblematiek? Moeten we als provincie en waterschappen ons niet richten op meer fundamentele oplossingen?

Wat doen wij aan het optreden van klimaatverandering? Moet het roer niet drastisch om in Nederland? Kan dat nog en wat moet er dan gebeuren?

We gaan met elkaar in debat over de bijdrage van de provincie en waterschappen aan toekomstbestendige plannen, en het verzetten van de bakens.

Programma:
10.00-10.05 uur Welkom door Jean Eigeman, voorzitter gewest PvdA Gelderland

10.05-10.20 uur  Gewestelijke vergadering met agenda punten
– Benoeming commissieleden kandidaatstellingscommissies
– Wijzigingen data ‘op weg naar de verkiezingen’.

10.20-10.50 uur ‘De uitdagingen op het gebied van het waterbeheer voor de toekomst’, Annemieke Nijhof, algemeen directeur ingenieursbureau Tauw bv, Deventer

10.50-11.05 uur Visie op de toekomst van het waterbeheer door Josan Meijers, PvdA gedeputeerde provincie Gelderland en Roelof Bleker, dijkgraaf waterschap Rivierenland

11.25-12.25 uur Paneldiscussie met waterwoordvoerders van de provincie en waterschappen onder leiding van Jean Eigeman

12.25-13.00 uur Afsluiting en napraten met een drankje
Op naar de campagne voor de provinciale staten en de waterschappen!

Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden via het fractiesecretariaat van PS (fractie@pvdagelderland.nl) of via het gewest Gelderland (mnoorland@hi.nl)