3 maart 2014

Vooraankondiging gewestelijke vergadering

Hierbij willen we u uitnodigen voor de gewestelijke jaarvergadering op zaterdag 29 maart 2014.
De vergadering begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.

De vergaderlocatie is Grand café/zalencentrum/schouwburg Theothorne aan het Callunaplein 77, 6951 CN Dieren (navigatieadres: Ericaplein, Dieren).

Naast de gebruikelijke jaarverslagen en vaste agendapunten staat de vergadering in het teken van de politieke actualiteit.
Op dit moment proberen we invulling te geven aan het thema ‘werken, werken en nog eens….’. We hopen dat we hiervoor een aantal sprekers kunnen aantrekken die de discussie over dit thema met u aan durven.

Tijdens deze vergadering maken we een aftrap ten behoeve van de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen in 2015, een hoofdtaak voor het gewestelijk bestuur.In het voorjaar zal daarvoor nog een aparte gewestelijke vergadering gehouden worden.

Ik hoop u allen op zaterdag 29 maart te kunnen verwelkomen.
De agenda en de vergaderstukken zullen half maart verspreid worden en op de website geplaatst worden.

Vriendelijke groet,

Jean Eigeman
Voorzitter gewest Gelderland


Bijlage GLV 29-3-14